Direct naar content

SO Vervolgonderwijs/arbeid (De Werf)

SO uitstroomprofiel vervolgonderwijs/arbeid (De Werf)
Onze leerlingen (4-12 jaar) hebben een gemiddelde intelligentie of net iets daaronder, vaak met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.
Het zijn kinderen die op didactisch, medisch/lichamelijk of sociaal-emotioneel gebied meer ondersteuning nodig hebben dan het regulier basisonderwijs kan bieden.

Wat ons speciaal maakt, is dat we de ruimte/faciliteiten en expertise hebben om binnen ons onderwijsaanbod rekening te houden met leerlingen die langdurig ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben. Hierbij is de samenwerking met revalidatiecentrum Vogellanden van groot belang.

Leerlingen op het SO Vervolgonderwijs

De inhoud van het onderwijsprogramma verschilt niet veel van het regulier onderwijs

Naast het aanbod van kennis besteden we aandacht aan persoonsvorming en omgaan met elkaar. Onze school is een oefenplek waar we niet alleen aandacht besteden aan kennis, maar ook situaties creëren die leerlingen voorbereiden op situaties in de maatschappij.

Een van onze uitgangspunten is om altijd een goede balans te vinden tussen belasting (wat wordt er van je verwacht?) en belastbaarheid (wat kun je aan?).

Voor mensen die zich oriënteren op de school: de voorlichting is goed. Ze nemen de tijd om te luisteren naar het verhaal over jouw kind.
De hulp bij de aanmelding vond ik ook erg prettig. Ontvangst met een keer kijken met je kind. Eerste dag even bellen hoe het gegaan is…
Kortom we vinden het voor ons kind een erg prettige school.

Een ouder over de intake

Als de leerling 12 jaar is kan hij/zij doorstromen naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (VO of VSO).

In de bovenbouw bekijken we samen met ouders en leerling wat de beste plek voor vervolgonderwijs zal zijn. De uitstroom varieert van arbeidsmatige dagbesteding/arbeid/praktijkonderwijs tot en met diplomagericht vervolgonderwijs.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06