Direct naar content

Gebaren

De Twijn heeft een eigen YouTube kanaal ‘Zingen met Gebaren’, een kanaal zonder winstoogmerk, voor kinderen, ouders, collega’s en andere belangstellenden.
De liedjes worden ondersteund met gebaren.

Willy Looge, gebarendocente binnen de Twijn maakt de gebaren bij de liedjes. Zij heeft verschillende gebarendocent- opleidingen afgerond bij het Nederlandse Gebarencentrum in Amersfoort. Ook heeft zij altijd contact met een afgestudeerde gebarentolk om de liedjes voor- en na te bespreken.

U kunt ook gebruik maken van de liedjes. Er is 1 centrale playlist ‘Zingen met Gebaren’ en daarnaast verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld de 4 jaargetijden.
De liedjes worden veel gebruikt in de klassen en bij de gebarencursussen.

Misschien straks ook door u?

Op de Twijn wordt in verschillende groepen gebruik gemaakt van ondersteunende gebaren:  NmG (Nederlands met Gebaren). Dat is geen Nederlandse Gebaren Taal (NGT) zoals doven gebruiken, en wat u kunt zien bij bv het journaal.

Op onze school is gesproken taal en woordvolgorde leidend, de gebaren zijn ondersteunend. De gebaren uit NMG zijn wel dezelfde als bij NGT.
Zowel de groepsleiding als de kinderen zelf gebruiken de gebaren.

Welke kinderen hebben hier extra baat bij?

  • Slechthorende kinderen
  • Kinderen met TOS (taalontwikkelstoornis)
  • Kinderen die nog Nederlands moeten leren (NT2)
  • Kinderen met een trage verwerkingssnelheid of een laag taalbegrip

Het gebruik van gebaren is een middel om tot communicatie te komen, net als bijvoorbeeld een spraakcomputer en picto’s (plaatjes).

 

Waarom gebruiken we gebaren in de klas?

  • Je praat langzamer door het maken van gebaren. Daardoor hebben kinderen meer tijd om de informatie te verwerken)
  • Het oogcontact: kinderen kijken beter naar je
  • Je maakt gebruik van extra leeringangen: naast horen gebruik je bij gebaren ook zien en het maken van een gebaar. Soms is het maken van een gebaar genoeg om een woord ineens weer te weten.
  • Gebaren maken de taal visueel en daardoor zijn woorden makkelijker aan te leren, te begrijpen en te onthouden
  • Het vergroot het zelfvertrouwen van het kind.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06