Direct naar content

Medezeggenschapsraad

Belang van de medezeggenschapsraad:

De gezamenlijk inbreng in de MR van onderwijspersoneel en ouder(s) / verzorger(s), en in het voortgezet onderwijs ook van leerlingen, bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR vergadert één keer per maand op de 2e maandag van de maand, uitgezonderd schoolvakanties.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06