Direct naar content

Ons netwerk

Rondom een leerling met specifieke onderwijsbehoeften staan vaak veel betrokkenen. Ouders, vrienden, klasgenoten, leerkrachten, intern begeleiders, artsen, therapeuten, ambulant begeleiders, kindercoaches, orthopedagogen, thuiszorg verpleegkundigen, PGB-ers, sportcoaches, jeugdzorg, gemeente, schoolarts, leerplichtambtenaar enzovoort. Veel mensen met allemaal dezelfde intentie: het kind ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Het Regionaal Expertiseteam onderkent de enorme meerwaarde van samenwerking en afstemming met alle betrokkenen. We gaan daarom graag in gesprek met alle personen om zo gezamenlijk de ondersteuning voor de leerling te organiseren. Samen met en voor het kind/de jongere!

Doordat we een groot netwerk hebben, kennen we veel betrokkenen waarmee we al jaren samenwerken. Door de expertise en kennis van elkaar te erkennen, herkennen en te benutten komen we verder.

Onmisbare samenwerking

Karine Burger, kinderrevalidatiearts Vogellanden

Het revalidatie behandelteam van Vogellanden werkt onder andere met jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten. Voor deze doelgroep is de samenwerking met de ambulant begeleiders van het Regionaal Expertiseteam van groot belang. Doordat zij goed op de hoogte zijn van de inhoud van onze behandeling én zelf ook veel kennis en ervaring hebben met jongeren met deze klachten vanuit Re-Fit. Zij zorgen ervoor dat er een goede afstemming is tussen revalidatiebehandeling en (reguliere) scholen. Dit helpt de jongeren vaak om tot de gedragsverandering te komen die bijdraagt aan herstel van hun klachten. De samenwerking tussen Vogellanden en het Regionaal Expertiseteam is daarmee onmisbaar!

De Vogellanden

Centrum voor revalidatie

De Hoogstraat

Centrum voor revalidatie

Merem

Medische revalidatie

Bartimeus

Expertisecentrum voor slechtziende of blinde mensen

Visio

Expertisecentrum voor slechtziende of blinde mensen

LWOE

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

Kentalis

Landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben

Steunpunt Onderwijs Noord

Onderwijsondersteuning LZK, LG, MG, ZML regio Friesland

Kennisgroep Speciaal

Netwerk van negen organisaties met scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs

De Kleine Prins

Expertisecentrum voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften regio Midden Nederland

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06