Direct naar content

Ziek of afwezig melden

Ziek- of afwezig melden

Wanneer een leerling wegens omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) niet (op tijd) op school kan zijn, wilt u ons dit dan vóór 08.15 uur laten weten? Ook als  de leerling pas het tweede of derde uur les heeft. Dit in verband met de dagelijkse verwerking van afwezigheid.

Vanaf 30 oktober meldt u uw kind af via Parro.

  1. – klik in de Parro app op absentie melden
  2. – klik op de naam van uw kind
  3. – klik op de juiste reden voor absentie (ziek/ziekenhuisopname)
  4. – geef een korte toelichting voor de leerkracht over de reden van de absentie.
  5. – verstuur de absentiemelding
  6. – beter melden doet de onderwijsassistent wanneer de leerling weer op school aanwezig is.

Alleen als u de app niet kunt gebruiken kunt u vanaf 08.00 uur met onze receptie bellen:
T 038 453 55 06.
Ziekmelden via de website is vanaf 30 oktober niet meer mogelijk.

Wilt u uw kind vanwege een andere reden een dag niet naar school laten gaan? Omdat het naar een dokter moet, of naar een feest?
Dan moet u verlof aanvragen met het formulier op onze website. U meldt ook in de Parro app dat uw kind er niet is, op de betreffende dag (of de middag ervoor). De met school/arts afgesproken rustdagen hoeven niet apart doorgegeven te worden.

Ziekmelden (van alleen leerlingen VSO Vervolgonderwijs) gaat via SOMtoday

U kunt de afwezigheid van de leerling melden via zowel de SOMtoday-app op de telefoon als SOMtoday op de computer.

U moet elke dag opnieuw de melding invoeren om te laten weten dat uw kind nog ziek is. Om te voorkomen dat de mensen die werken met uw kind (gym, zwemmen, therapie, muziek etc.) niet weten dat uw kind er niet is. Wanneer u stopt met de ziekmeldingen weten we dat uw kind weer beter is, en staat het niet meer op de lijst. Apart betermelden hoeft dus niet.

Wilt u uw kind vanwege een andere reden een dag niet naar school laten gaan? Omdat het naar een dokter moet, of naar een feest?
Dan moet u verlof aanvragen met het formulier op onze website. U meldt ook in de SOMtoday app dat uw kind er niet is, op de betreffende dag (of de middag ervoor). De met school/arts afgesproken rustdagen hoeven niet apart doorgegeven te worden.

Wat moet u nog wel regelen?
– u moet op tijd de taxi afbellen als uw kind daar gebruik van maakt.
– als uw kind een persoonlijk begeleider heeft moet u deze ook de avond ervoor of voor 07.15 uur afbellen (zodat de begeleider niet voor niets op       school komt).
– als er op de dag dat uw kind ziek thuis is een afspraak stond bij bijvoorbeeld de revalidatie-arts of het schoenenspreekuur, moet u zelf
een nieuwe afspraak maken met het medisch secretariaat.
-VSO, als uw kind een stagedag mist door afwezigheid moet u zelf het stage adres bellen.

 

 

 

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06