Direct naar content

Onze expertise

Onze kernexpertise richt zich op  de voormalig cluster 3 doelgroep. Binnen deze doelgroep vallen leerlingen met een lichamelijke beperking (LG), langdurig zieke leerlingen (LZK), meervoudig beperkte kinderen (MG) of kinderen met een zeer moeilijk lerend niveau (ZML).

Daarnaast ondersteunen we scholen bij vragen rondom (neuro)motorische ontwikkeling, gedragsproblematiek, verzuimpreventie, ontwikkelingsproblematiek of communicatie met leerlingen.

Ons ondersteuningsaanbod richt zich hiermee op een heel breed scala aan vragen over passend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wanneer uw ondersteuningsvraag nog breder bekeken moet worden, leggen we contacten met de netwerken die al betrokken zijn bij u en/of de leerling of schakelen we ons eigen netwerk in.

Door de jarenlange ervaring, voorheen via Leerling Gebonden Financiering (LGF, ‘het rugzakjessysteem’) en door zelf continu hoogwaardige nascholing te volgen, mag u verwachten dat onze expertise actueel en praktisch is.

Wanneer u vragen heeft over een leerling denken we graag met u mee. U kunt direct contact met ons leggen via de reeds bekende AB in uw regio, via de contactgegevens rechtsboven of via de commissie arrangeren/SWV/expertiseteam van uw bestuur of regio.

"Dat ik wist dat zij er voor mijn zoon en mij was en sprak..."

Helma, moeder van Randy

“Vanaf het moment dat wij een ambulant begeleider (AB) nodig hadden, heb ik gezien hoeveel ze voor ons heeft gedaan en dan vooral voor Randy. Ik denk niet dat wij het hadden gered zonder AB. Ze had antwoord op gewone kleine dingen, maar ook de grote, waar wij niet aan dachten. En ook de hoeveelheid tijd en energie die ze in mijn kind stak,  gaf mij de steun die ik als ouder nodig had. Vooral op de momenten aan de vergadertafel,
Mijn ervaring met de ambulant begeleider was heel goede en ik heb daar ook echt veel aan gehad. Mijn dank naar haar toe is echt zeer groot.”

Lichamelijke Beperking (LG)

Voor een leerling met een lichamelijke beperking kan school een uitdaging zijn. Op fysiek vlak zijn vaak aanpassingen in materiaal, meubilair of gebouw nodig. Op sociaal vlak mist een kind soms (h)erkenning. Het kan zijn dat de lichamelijke beperking invloed heeft op het leerproces.

Voor scholen is het fijn dat we de wegen kennen om aanpassingen snel vorm te geven. Door onze decennialange ervaring weten we van veel diagnoses de impact op kinderen en hun omgeving. En is een diagnose zeldzaam en voor ons ook onbekend, dan hebben we een breed netwerk waar we kennis kunnen opdoen en delen.

Langdurig Zieke Kinderen (LZK)

Soms blijkt een leerling ineens ernstig ziek. Daar schrikt u als school enorm van. U wilt dan voor het kind en zijn gezin een warme en veilige plek zijn tussen behandelingen en onderzoeken door.
Het kan ook zijn dat een kind al langer ziek is en hiervoor medicatie nodig heeft of toegediend moet krijgen op school. Dan wilt u als school weten wat er verwacht wordt, wat moet en mag en wilt u goed geïnformeerd worden.
Soms heeft een ziekte invloed op de leerontwikkeling en regelmatig ook op de sociale en/of emotionele ontwikkeling van een kind. Hoe kunt u daar op anticiperen?

Bij deze en meer vragen denken we met u mee, praktisch en ook binnen wettelijke kaders en we bieden een luisterend oor wanneer het u raakt dat uw leerling zo ziek is.

Zeer Moeilijk Lerend (ZML)

Binnen het regulier onderwijs ontstaat steeds meer ruimte om kinderen die zeer moeilijk leren (ZML)  onderwijs te bieden. Naast een leerafstand ten opzichte van leeftijdsgenoten is het voor kinderen ook op andere gebieden een uitdaging om aansluiting te vinden. Hun ondersteuning vraagt energie en tijd, kennis van de diagnose en specifieke inzichten.

Vragen die bij u kunnen opkomen: Hoe verdeel je aandacht tussen de ZML-leerling en de rest van de klas? Welke leerstof of leerlijnen zijn passend? Hoe stimuleer ik de zelfredzaamheid van de leerling? Hoe zorg ik voor verbinding in de klas?

Wij ondersteunen bij deze vragen en denken zowel hulpvraag-gestuurd als preventief met u mee.

Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK)

Naast leerlingen met een duidelijke diagnose, is er een grote groep jongeren die last heeft van lichamelijke klachten, waarvoor geen duidelijke oorzaak wordt gevonden. Het gaat dan om bijvoorbeeld buik- of hoofdpijnklachten of ernstige vermoeidheid. Deze jongeren hebben een groot ziekteverzuim en zitten met regelmaat thuis. Voor deze doelgroep is Re-Fit ontwikkeld, een effectief programma in verzuimpreventie.

Gedrag en Gedragsproblematiek

Alles wat je ziet bij een leerling is gedrag. Soms valt gedrag op en kan het belemmerend zijn. Een diagnose als ADHD, autisme/ASS of hechtingsproblematiek kan verklaren waarom het gedrag opvalt. Voor deze leerlingen is vaak ondersteuning op school nodig. Het vraagt specifieke kennis, een andere aanpak en bovenal veel begrip, tijd en energie van u. Binnen ons team zijn gedragsspecialisten beschikbaar om met u mee te denken en samen met u een passende vorm van onderwijs te vinden.

Gedrag zonder diagnose is moeilijk te definiëren. Een stille, angstige leerling, een wiebelende, friemelende leerling of een leerling die snel boos wordt. Wat kunt u voor hen betekenen? En hoe past dit in de balans tussen aandacht voor de rest van de klas, het leerprogramma en alles wat bij uw werk komt kijken?
Onze specialisten komen op school om u te ondersteunen in tijd, door leerlinggesprekken te voeren, door met u mee te denken in observaties of door kennis met u te delen zodat u inzicht krijgt in wat er achter gedrag schuil gaat.

Fijnmotorische en Neuromotorische problematiek

Veel kinderen leren schrijven in groep 3. In de maatschappij wordt dit fijne motoriek genoemd. Als onderwijsprofessional weet u dat in de jaren voorafgaand aan het schrijfonderwijs veel vaardigheden worden opgedaan en ontwikkelfases worden doorlopen. En deze ontwikkeling stopt niet na het aanleren van schrijfletters!

Een goede motorische ontwikkeling biedt een stabiele basis voor veel ontwikkelprocessen. Om goed te kunnen werken en concentreren is balans nodig. Om informatie op te slaan is een goede hersenhelftverbinding van belang. Voor het ontwikkelen van de executieve functies is het goed te beseffen dat de motorische ontwikkeling hier als basis onder ligt.

Onze specialisten komen bij u op school wanneer u hulpvragen heeft over een leerling met een stagnerende motoriek of een moeilijk handschrift. Veel vragen richten zich daarnaast op leerlingen in de midden- en bovenbouw die moeite hebben met concentratie, taakgerichtheid of stilzitten. Soms ligt hier een verstoord (neuro)motorisch beeld aan ten grondslag.

Ambulante begeleiding is letterlijk een vertaalslag geweest voor het rugzakje van onze dochter richting school. Wat houdt het in, wat heeft ze nodig.
Daarnaast mocht ze door de nabijheid van AB zichzelf ontwikkelen op veel gebieden. Dit heeft haar tools en zelfvertrouwen gegeven!
Voor ons als ouders mochten we AB als een fijne ondersteuning ervaren in communicatie met school.

Janet, moeder van Sarah bekend met FAS

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06