Direct naar content

Ons scholingsaanbod

Ervaring en kennis delen is deskundigheid vergroten!

Op alle scholen wordt samenwerking tussen leerlingen gestimuleerd. Zo leren kinderen van jongs af aan dat je van elkaar kunt leren, elkaars talenten kunt gebruiken of versterken en dat ieder een eigen rol heeft binnen het geheel.
U werkt als onderwijsprofessional zelf ook op deze wijze. U mag vertrouwen op uw eigen expertise, kennis of functie/taak én vindt bij collega’s of mensen in uw netwerk antwoord op andere vragen, invalshoeken of verdieping.
Het Regionaal Expertiseteam ziet bundeling van kennis en ervaring binnen het team én met de scholen in de regio als de grootste kracht. Samen weten we meer en samen komen we verder!

Scholing op uw locatie voor uw team of netwerk
Voor schoolteams en netwerken hebben we onze specifieke kennis en ervaring hebben we samengebracht in een scholingsaanbod en komen we op uw eigen locatie!  Hiermee versterken we scholen in het vormgeven van passend onderwijs aan alle leerlingen.

Nieuw in ons aanbod
Vanaf 2024/2025 zijn ook workshops en scholingen van de Ambelt opgenomen in ons aanbod. Vanuit gespecialiseerd onderwijs Zwolle geloven we in samenwerking en gedeelde expertise. Het aanmelden voor scholingen en workshops van zowel het Regionaal Expertiseteam als van de Ambelt verloopt via het Regionaal Expertiseteam en deze pagina.

Liever als individuele onderwijsprofessional inschrijven?
Wilt u als onderwijsprofessional uw kennis vergroten en individueel een verdiepende workshop volgen van het Regionaal Expertiseteam? Dat kan! Ook in cursusjaar 2024/2025 bieden we onze meest gevraagde scholingen voor PO, VO en MBO wederom aan op locaties van ons onderwijscentrum. U kunt u hiervoor individueel inschrijven. Kijk op onze workshops voor meer informatie over dit aanbod

"Het is zaak om het kind te blijven zien"

Astrid en Jannerieke*, leerkracht groep 5 en leerkracht groep 8

“Na het volgen van de scholing “kijken achter gedrag door een talentenbril” ben ik me er bewuster van dat een kind dat in de knel zit, soms ander gedrag vertoont. Het kind zet dat gedrag dan voor zijn kwetsbare deel. Het is dan de kunst om het kind te blijven zien en niet alleen dat gedrag. Er zijn vast meerdere kinderen in mijn klas die dit doen. Je moet met een andere bril naar hen kijken. Ik heb me voorgenomen gerichter te kijken en nog meer in te gaan zetten op de talenten van kinderen. Ik neem uit de workshop  mee dat er voor iedereen relatief makkelijk talenten te vinden zijn. Ik ga naar die talenten op zoek bij mijn kinderen! De scholing was interessant en een aanrader, ik wil hier graag meer over weten en lezen. ”

*namen bekend bij de AB
afbeelding: in company scholing fijne motoriek Hans Stroes, Alles in Beweging

Een greep uit ons scholingsaanbod voor teams en netwerken

Medisch lichamelijk

 • Voorlichting specifiek ziektebeeld
 • Medisch handelen op school

Neuromotorische- en sensomotorische ontwikkeling

 • Eerst bewegen, dan leren? Neuromotorische rijping
 • Zintuigelijke informatieverwerking
 • Rijp voor groep 3?

Fijne motoriek

 • Fijne motoriek
 • Onhandig in de klas
 • Schrijven in de klas

Bewegingsonderwijs

 • Bewegingsonderwijs op maat
 • Rollen op maat

Werkhouding en taakaanpak

 • Werken met aandacht
 • Hoe leer ik mijn leerlingen succesvol leren?
 • Motiveren voor huiswerk en leren.
 • Zelf(s) denken is te leren

Cognitieve- en leerontwikkeling

 • Zeer moeilijk lerende kinderen (ZML)
 • Executieve Functies
 • Beelddenkers in beeld

Sociale en emotionele ontwikkeling

 • Sociale en emotionele ontwikkeling op school
 • Rouw en (levend) verlies (handicapbeleving)

Verzuimpreventie VO; aandacht voor SOLK en stress

 • Re-fit, verzuimpreventie bij SOLK
 • Re-fit, train de trainer
 • Re-fit implementatietraject
 • Communicatietoolkid, In gesprek met jongeren
 • Toegenomen stress bij jongeren
 • Schoolverzuim in het VO
 • Mentale gezondheid

Positieve gezondheid

 • Totaalaanbod positieve gezondheid
 • Inleiding op positieve gezondheid
 • Basishouding en communicatie
 • Lijf en mentaal welbevinden
 • Dagelijks functioneren en meedoen
 • Kwaliteit van leven

Gedrag

 • ABC Autisme Beleving Circuit
 • Hoe kan ik jou bereiken?
 • Kijken achter gedrag

Nieuwsgierig naar ons totale aanbod voor schoolteams en netwerken?

In onze scholingsbrochures PO en VO/MBO staan scholingen die we op uw locatie komen geven. U vindt ze rechtsboven op deze pagina!

Verdiepende workshops

Afgelopen periode hebben we van veel individuele onderwijsprofessionals de vraag gekregen of we naast ons reguliere scholingsaanbod voor schoolteams, IB netwerken, begeleiders etc. ook scholingen bieden op basis van (individuele) inschrijving op onze eigen locatie.

Wij geloven in maatwerk, ook binnen ons scholingsaanbod, dus bieden we workshops aan voor individuele onderwijsprofessionals.

Maandelijks bieden we een van ons meest gevraagde scholingen aan voor zowel PO, VO als MBO

Interesse in een workshop? Kijk op onze agenda workshops voor data, onderwerpen en meer informatie

Gedeelde expertise is de kracht van ons team

Binnen het Regionaal Expertiseteam de Twijn zijn we ervan overtuigd dat onze expertise zit in de bundeling van kennis en ervaring. Als team zorgen we samen voor passend(er) onderwijs in onze regio. De ambulant begeleider is generalist met specifieke dieptekennis, die indien nodig beroep kan doen op ondersteunde expertises als onze ergotherapeuten, gedragsspecialisten of verpleegkundigen.

Kennis is onze kracht en samen weten we veel. Wat we niet weten zoeken we uit of vinden we in ons grote netwerk. Als we onszelf expertiseteam willen blijven noemen, vinden we het van belang om zelf continu actuele en hoogwaardige kennis op te doen. We laten ons dan ook scholen door artsen, patiëntenverenigingen, hoogleraren of collega onderwijsinstellingen. De kennis die we daar opdoen, zetten we vervolgens om naar praktische handelingsadviezen voor het onderwijs. Zo krijgt u passend antwoord op uw ondersteuningsvraag.

Scholing aanvragen voor uw school of netwerk?

Voor het aanvragen van scholingen uit ons scholingsaanbod kunt u contact opnemen met de reeds bekende ambulant begeleider in uw regio of een e-mail sturen naar regionaalexpertiseteam@detwijn.nl.

Na een scholing van Regionaal Expertiseteam de Twijn gaat u altijd naar huis met actuele, specifieke dieptekennis en direct toepasbare tips.

Ons actuele scholingsaanbod vindt u rechtsboven in de sidebar!

U mag van ons verwachten dat wij

 • onze eigen kennis actueel houden door zelf continu nascholing te volgen
 • onze expertise op hoog niveau houden door van artsen, hoogleraren, patiëntenverenigingen, interne en externe professionals te leren
 • kennis vertalen naar uw onderwijspraktijk
 • direct toepasbare handvatten voor uw onderwijs geven
 • (wederkerig) kennis delen als een fijne manier van samenwerking beschouwen

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06