Direct naar content

Positieve Gezondheid

Werk jij aan vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid, persoonsgerichte zorg, beter onderwijs of het versterken van ziektepreventie in je beleid? En wil jij meer uit je werk halen? Ontdek hoe Positieve Gezondheid je daarbij kan helpen.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Het begrip Positieve Gezondheid is geïntroduceerd door arts Machteld Huber. Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid is breder dan alleen je lichamelijk functioneren.

Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Positieve Gezondheid binnen het onderwijs

Het onderwijs biedt volop kansen om leerlingen kennis te laten maken met deze brede blik op gezondheid en hen te leren hoe ze invloed hebben op hun eigen gezondheid. Door te ontdekken wat Positieve Gezondheid voor jou betekent en eerst te kijken naar je eigen gezondheid, kun je vervolgens als professional in het onderwijs de vertaling maken naar je werk met leerlingen.

Regionaal Expertiseteam de Twijn heeft een uitgebreid aanbod voor Positieve Gezondheid in het onderwijs. Benieuwd naar dit aanbod?

 

Positieve Gezondheid op uw school? Dat kan via Regionaal Expertiseteam de Twijn!

Regionaal Expertiseteam de Twijn biedt inspiratiesessies aan voor op studiedagen of themabijeenkomsten én voor onderwijsprofessionals, in samenwerking met Fontys Hogeschool, een unieke basistraining Werken met Positieve Gezondheid in het onderwijs d.m.v. blended learning.

Neem contact op met ons voor meer informatie over onze inspiratiesessies én onze basistraining!

Basistraining Werken met Positieve Gezondheid in het onderwijs

Blended Learning i.s.m. Fontys Hogeschool

De basistraining Positieve Gezondheid helpt jou als professional in het onderwijs om op een andere manier te denken en te focussen op persoonlijke behoeften van leerlingen. Je activeert elkaar om te handelen vanuit veerkracht en zingeving. Én om te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Deze blended training bestaat uit een e-learning met huiswerkopdrachten en twee reflectiebijeenkomsten gericht op verdieping en toepassing van Positieve Gezondheid in de praktijk. Tijdens de reflectiebijeenkomsten staat het van elkaar leren centraal. Zo kun je direct met de theorie aan de slag!

Voor wie?

De blended training Positieve Gezondheid is voor iedereen die binnen het onderwijs werkt toegankelijk en te volgen.

Inhoud en opbouw

De training Positieve Gezondheid bestaat uit een online training en twee groepsbijeenkomsten (reflectiebijeenkomsten).

Deze training is door IPH erkend, wordt aangeboden door IPH gecertificeerde trainers en wordt in samenwerking met Hogeschool Fontys geboden.

Meer informatie over deze basistraining

Inspiratiesessie Positieve Gezondheid

Een inspiratiesessie is een mooie kans om op bijvoorbeeld een studiedag onderwijsprofessionals kennis te laten maken met Positieve Gezondheid in het onderwijs.  Geïnspireerd en met een praktische vertaling  naar de onderwijssituatie kan er gestart worden met het gedachtegoed van Machteld Huber.
Tijdens een inspiratiesessie is er aandacht over de landelijke beweging van Positieve Gezondheid en de verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid van jongeren.
Wat kan het gedachtengoed van Positieve Gezondheid betekenen voor jou en voor de gezondheid van jouw leerlingen. Vanuit een stukje theorie over Positieve Gezondheid, gaan we praktisch aan de slag met de gesprekstool.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06