Direct naar content

Verdiepende workshops

Elke maand bieden we een verdiepende workshop aan voor onderwijsprofessionals die zich willen (blijven) verdiepen en verrijken met actuele dieptekennis en praktische tips voor hun onderwijssetting!

Afgelopen periode hebben we van veel individuele onderwijsprofessionals de vraag gekregen of we naast ons reguliere scholingsaanbod voor schoolteams, IB netwerken, begeleiders etc. ook workshops bieden op basis van (individuele) inschrijving op onze eigen locatie. Wij geloven in maatwerk, ook binnen ons scholingsaanbod, dus voor cursusjaar 2023/2024 bieden we wederom veelgevraagde workshops aan voor individuele onderwijsprofessionals uit zowel het PO als VO.

Op deze pagina treft u de agenda van onze workshops en informatie over aanmelding, kosten en de locatie. Heeft u nog verdere vragen of belangstelling voor een andere scholing (voor uw school of team) uit ons reguliere scholingsaanbod? Stuurt u dan een mail naar regionaalexpertiseteam@detwijn.nl .

Scroll naar onderen voor uitgebreidere beschrijvingen van elke workshop!

18 oktober 2023

Rijp voor groep 3?

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 is er veel aandacht voor de cognitieve vaardigheden van kinderen, maar is het kind er ook motorisch klaar voor?
Is het kind in staat om de stap van informeel handelen (doen) naar formeel handelen te maken?
En is het voldoende rijp om langere periodes aan een tafel te kunnen werken?

Opbrengst workshop:
In deze workshop gaan we kijken wat een kind nodig heeft om aan de leervoorwaarden in groep 3 te voldoen. Welke stappen moet het kind hierin doorlopen en hoe kan je het kind helpen om de volgende fase te bereiken. De neuromotorische ontwikkeling van kinderen speelt hierbij een grote rol. Samen analyseren we de stappen die een kind moet maken van “lichamelijk leren” naar het werken op papier.

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5, max 25

Direct aanmelden

6 november 2023

Bewegen op maat

U bent geïnteresseerd in een passend bewegingsaanbod tijdens de lessen bewegingsonderwijs voor leerling(en) met een motorische beperking. Uitgangspunt hierbij is een veilige en zelfstandige deelname aan groepsactiviteiten, met voldoende uitdaging voor alle leerling(en).

Opbrengst workshop:
U krijgt beter zicht op bewegingsonderwijs aan leerlingen met een motorische beperking, zodat deze leerlingen veilig deel kunnen nemen aan groepsactiviteiten met voldoende uitdaging.
U hebt binnen een aantal spel- en toestelactiviteiten mogelijkheden ervaren en praktische handvatten gekregen om deze leerlingen veilig en optimaal mee te laten doen.
U hebt kennis gemaakt met passende (spel)materialen en methodes, die de deelname aan de lessen bewegingsonderwijs kunnen optimaliseren.

Bestemd voor: PO
Locatie: Boterdiep 5 Zwolle
Tijd: 17.00-20.30
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 10,  max 20

Direct aanmelden

10 januari 2024

Kijken achter gedrag

Kinderen vertonen altijd gedrag en soms valt dat gedrag op.
Een kind dat stil is, zich terugtrekt, een kind dat (over)schreeuwt, een kind dat vlucht of juist vecht. Dit gedrag vertoont een kind niet zomaar, het heeft altijd een reden.

Opbrengst workshop:
In deze workshop krijgt u inzicht in de signalen die het kind afgeeft en hoe u dit interpreteert. We gaan aan de hand van het ‘venster van verduren (window of tolerance)’ onderzoeken hoe gedrag verloopt, welke impact dit heeft en hoe het kind versterkt kan worden zodat het schurende gedrag minder nodig is. Aan de hand van good practices krijgt u zicht op het versterken van kinderen van binnenuit, zodat er ruimte ontstaat en het gedrag gereguleerd kan worden.
U leert zichtbaar (schurend) gedrag van kinderen te plaatsen in een context. U ontdekt welke talenten verstopt zitten achter het gedrag van het kind. U krijgt zicht op het versterken van kinderen van binnenuit en hoe een talentgesprek hierin bijdraagt.

Boekentip: (Werkboek) Talentgedreven Onderwijs geven- Els Pronk en Elke Busschots

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5, max 25

Direct aanmelden

24 januari 2024

Fijne Motoriek

Fijne motoriek moet je leren! Soms gaat dit niet vanzelf en moet de leerling ondersteund worden in het proces naar schrijfrijpheid. Deze praktische workshop biedt mogelijkheden om kinderen goed te begeleiden in hun fijn motorische ontwikkeling ter voorbereiding op het schrijven.

Opbrengst workshop:
U heeft inzicht in de ontwikkeling van de fijne motoriek.
U kunt oplossingsgericht handelen ten aanzien van problemen die zich voordoen bij fijn-motorische vaardigheden. U kent materialen en oefeningen die de ontwikkeling van fijn motorische vaardigheden ondersteunen.

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00u
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

Direct aanmelden

28 februari 2024

Traumasensitief onderwijs

Meer informatie volgt

Bestemd voor: PO en VO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

Direct aanmelden

27 maart 2024

Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML)

Na een korte inleiding over de onderwijsbehoeften van (zeer) moeilijk lerende leerlingen wordt in deze masterclass kennisgemaakt met ZML leerlijnen, materialen, leermiddelen en hoe de al gebruikte methodes passend gemaakt kunnen worden. In de workshop is er ruimte om in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen om zo van elkaar te leren. U krijgt praktische tips aangereikt betreffende methodes en materialen die bij deze leerlingen kunnen worden ingezet en hoe u de leerling bij de klassikale instructies en activiteiten kunt blijven betrekken. Immers, de (zeer) moeilijk lerende leerling blijft betrokken ín de klas en niet erbuiten.

Opbrengst workshop:
U heeft inzicht in de totaal aanpak die het begeleiden van een ZML leerling van u vraagt. U heeft meer inzicht in het verloop van het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. U krijgt praktische handreikingen, methodes en materialen aangereikt om deze leerlingen goed te begeleiden.’

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

Direct aanmelden

10 april 2024

Zintuigelijke informatieverwerking

U kent ze vast wel: leerlingen die nooit stil zitten of juist de hele dag languit over hun tafel liggen.
Leerlingen die moeite hebben om hun aandacht bij hun werk te houden en alle vogels zien vliegen.
Of die leerlingen die altijd krampachtig controle willen houden.
Wellicht is er bij deze kinderen een probleem in het adequaat registreren van prikkels. Ze zijn zintuiglijk onder- of overprikkeld.

Opbrengst workshop:
In deze workshop leert u hoe prikkels verwerkt worden en hoe dit de alertheid beïnvloedt. Wat over- of onderprikkeling van een of meer van de 7 zintuigen voor het gedrag van een kind kunnen betekenen. Daarnaast leert u welke activerende en kalmerende strategieën u kunt aanbieden, zodat het kind tot een goede zelfregulatie komt en het zo goed mogelijk kan functioneren in de klas

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

Direct aanmelden

15 mei 2024

Eerst Bewegen dan Leren (neuro motorische ontwikkeling)

Als kleuters hun potlood goed kunnen vasthouden, is hun (fijne) motoriek wel voldoende ontwikkeld voor groep 3 wordt vaak gedacht. Maar is dat zo?
Is een kind dat maar moeite blijft houden met de stap van hakken naar plakken misschien dyslectisch of kan er nog een andere oorzaak zijn? Kan dit ook nog een relatie hebben met wiebel- en friemelgedrag in de klas? En waarom is begrijpend lezen en zelfstandig werken voor sommige leerlingen zo moeilijk?

Opbrengst workshop:
Aan de hand van de ontwikkeling en rijping van het brein nemen we u mee in welke voorwaarden belangrijk zijn om tot leren te komen en wat u kunt doen om de leerlingen met bovenstaande uitdagingen te helpen.

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

Direct aanmelden

12 juni 2024

Alarmen bij een kind

Om je als leerkracht of ouder te laten merken dat er ‘aan de binnenkant’ wat aan de hand is, laat een kind dat vaak merken met gedrag, een alarm. Dat kan een luid, soms storend voor iedereen alarm zijn, maar het kan ook een heel zacht, bijna onopgemerkt alarm zijn. Hoe fijn zou het zijn, als we onze kinderen nú al leren dat gevoelens er mogen zijn, getoond en gezien mogen worden en het niet altijd verstopt hoeft te worden met grote alarmen en gedrag? En hoe fijn zou het zijn, als jij anders kunt gaan kijken naar ‘het gedrag’ wat het kind laat zien en er dan ook daadwerkelijk minder last van hebt?

Opbrengst workshop:
Tijdens deze workshop nemen we je mee vanuit het Talentengedachtegoed van Els Pronk en Luk Dewulf. Door voorbeelden en oefeningen ga je verschillende alarmen bij een kind (en jezelf) herkennen, kom je meer te weten over het hebben van zwarte en gekleurde gedachten, merk je dat je (meer) helpende taal kunt gebruiken en word je tevens bewust dat je een positieve invloed kunt hebben als je dit gaat herkennen bij de ander en jezelf, meer dan je nu misschien denkt!
Je gaat het (schurende) gedrag van kinderen anders labelen.

Bestemd voor: PO en VO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 20

Direct aanmelden

Inschrijven en informatie

Direct inschrijven

Inschrijven voor een workshop kan direct via onderstaande button!

Inschrijven

Locatie

Onze workshops vinden plaats op één van de locaties van Onderwijscentrum de Twijn.  De locatie staat bij elke scholing vermeld.

Sprekers

Al onze workshops worden gegeven door experts van het Regionaal Expertiseteam, zij vertalen actuele dieptekennis praktisch naar het onderwijs. Hierdoor is een breed totaalaanbod ontstaan met een multidisciplinair karakter.

Kosten

De kosten voor een workshop bedragen 75 euro. Lees voor aanmelding onze algemene voorwaarden door, zie sidebar rechtsboven.

Deelnemers

Per workshop wordt een minimaal en maximaal aantal deelnemers aangeven. Mocht een workshop niet doorgaan vanwege een te laag aantal deelnemers dan wordt u vooraf per mail op de hoogte gebracht. Is een scholing vol, dan wordt de website aangepast.

 

Impressie van ons seminar ‘Ik zie jou!’

31 maart 2022

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06