Direct naar content

Stage

Een stage zorgt voor de meeste van onze leerlingen voor geheel nieuwe ervaringen. De plaatsing is in bijna alle gevallen maatwerk. We kennen op de Twijn:

interne stage

groepsstage

individuele stage

Een stage kan dienen om te ontdekken welk vak, welke taak of functie en welke sector bij je past. Ook kun je ontdekken welke vaardigheden en competenties je al hebt en welke je nog moet ontwikkelen. Soms ontdek je juist wat helemaal niet bij je past.
De trajectbegeleider helpt jou en je ouders of begeleiders bij deze zoektocht.

Kijk voor onze trajectbegeleiders onder 'het Trajectbureau'

Stage is eigenlijk net 'echt werk'; stagegevers rekenen op je!

Vooral in de laatste fase van de uitstroom zoekt je trajectbegeleider naar een stage die mogelijk kan leiden tot een uitstroomplek. Leerlingen ervaren de stage meestal als echt ‘werk’ zowel binnen als buiten de school. Een plek waar je aangeleerde vaardigheden kunt vergroten of nieuwe vaardigheden bijleert. Daarmee groeit het gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid. Binnen elk profiel van het VSO hebben we ruimte voor stages.

De stages op de Twijn zijn een onmisbaar en zeer belangrijk onderdeel binnen ons onderwijsaanbod. Dat betekent dat deze stages in principe altijd doorgaan en dat een stage voorrang heeft op andere activiteiten. Valt een stage samen met bijvoorbeeld een sportdag, viering of voorstelling, dan kan de leerling dus niet deelnemen aan deze activiteiten.

We gaan ervan uit dat leerlingen die zelfstandig naar hun stage kunnen reizen daar ook op studiedagen en margedagen van de Twijn aanwezig zijn. Uiteraard geldt dit niet voor leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Voor hen is het dan niet mogelijk om op de stageplaats te komen.

Onze stagegevers gaan op hun beurt ook uit van regelmatige aanwezigheid en continuïteit in de werkzaamheden die onze leerlingen uitvoeren. Ze maken onderdeel uit van het bedrijf in deze stageperiode en er wordt ook echt op hen gerekend.

Voor een soepele en geleidelijke overgang van school naar vervolgvoorziening is het van belang dat het zoeken naar en het voorstellen van een potentiële stageplaats in samenspraak met alle betrokkenen gaat.

Eenmaal per twee jaar organiseren we een voorlichtingsavond voor leerlingen, ouders/verzorgers en begeleiders. Ook instellingen die mogelijk voor de toekomst van de leerling belangrijk kunnen zijn, zijn daarbij aanwezig. Voorbeelden zijn: instanties op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en vervolgonderwijs. Ook zijn potentiële werkgevers aanwezig.
Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met een van de trajectbegeleiders. We helpen u graag verder.

Onderstaand filmpje geeft een indruk van wat onze leerlingen op stage doen.

Europees Sociaal Fonds (ESF) en REACT-EU

Het VSO van Onderwijscentrum de Twijn neemt deel aan een Europees subsidieproject.

Binnen dit project zetten we in op de arbeidstoeleiding van onze leerlingen. Dit doen we door onderstaande activiteiten uit te voeren:

  • de inzet van stage-werkplekken
  • het aanbieden van branchegerichte cursussen
  • de samenwerking met leerwerkbedrijven
Afbeelding1

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06