Direct naar content

SO en VSO Dagbesteding

De leerlingen van uitstroomprofiel Dagbesteding zijn kwetsbaar en vragen om intensieve zorg. Deze leerlingen hebben veel ondersteuning en begeleiding nodig om te kunnen leren en ontwikkelen. Ze zijn zeer moeilijk lerend, soms in combinatie met ernstige lichamelijke beperkingen.

In het lesprogramma geven we aandacht aan allerlei gebieden: communicatie, gedrag, mobiliteit, dagelijkse zelfredzaamheid, prikkelverwerking, praktische vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, vrijetijdsbesteding en waar mogelijk ook de ‘schoolvakken’.

Leerlingen op het VSO nemen deel aan praktijkmodules zoals de was doen, koken, oud papier ophalen, planten verzorgen en computer.

De groepen van SO-Dagbesteding zijn op onze VSO-locatie aan de Hengeveldweg, samen met VSO Dagbesteding. Zo hebben we alle expertise en materialen op één plek. 

Onderwijs bij SO en VSO Dagbesteding

Ons onderwijs is sterk gebonden aan het hier en nu. Leerlingen leren door te doen, te ervaren en te beleven. Alles is erop gericht ze zo goed en zelfstandig mogelijk te laten functioneren op hun plek in de maatschappij. Dat is bijvoorbeeld bij een dagactiviteitencentrum of een zorgboerderij.

We zorgen voor voorspelbaarheid en structuur in het dagritme. Zoveel mogelijk vaste personen, patronen en een herkenbare schoolomgeving. De groepsleiding, de leerkrachten en de therapeuten van revalidatiecentrum Vogellanden geven hier samen vorm aan.

Alle handelingen van leerling, groepsleiding, leerkracht en therapeuten zijn gericht op het creëren van interactieve belevingen en ervaringen, wat waardevol is voor de persoonsvorming. De leerling is een eigen individu die mag leren bepalen wat hij wel of niet wil. Keuzes leren maken, vanuit vrijheid.

Uit het Vergezicht van team Dagbesteding

Op hun 12e jaar gaan de meeste leerlingen van SO Dagbesteding door naar onze VSO Dagbesteding. Soms komen we met elkaar tot de keuze voor plaatsing in een centrum voor dagbesteding in plaats van school.

Voor VSO-leerlingen zoeken we, samen met ouders en ons Trajectbureau een plek waar ze zich gelukkig voelen: bijvoorbeeld een dagactiviteitencentrum of een zorgboerderij. Ook denken we mee als er een woonvoorziening nodig is.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06