Direct naar content

Special Heroes

Stichting Special Heroes Nederland

Ieder mens wil van waarde zijn en meedoen met de samenleving. Ook als je  een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt. Ook dan wil je het beste uit jezelf halen, je vrije tijd goed besteden en plezier maken. Net als iedereen.

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking.  Door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een  groot aanbod  van sportieve en actieve culturele activiteiten.

Op de Twijn bieden wij de volgende stimuleringsprogramma’s aan:

Sport Heroes

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Gestart  omdat kinderen en jongeren met een beperking minder sporten. Met dit programma willen we leerlingen laten ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. De leerlingen en hun wensen staan hierin centraal. Op basis daarvan worden passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot aan rolstoeldansen, hockey of freerunning. Het doel van het programma is niet alleen verbetering van fysieke fitheid en gezondheid, maar het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uitbreiding van de leefwereld van de leerlingen.

> Meer over Sport Heroes

Art Heroes

Het programma Art Heroes wordt in samenwerking met scholen en culturele verenigingen en instellingen aangeboden. We maken gebruik van dezelfde werkwijze als bij Sport Heroes door leerlingen eerst binnen de vertrouwde omgeving van de school kennis te laten maken met culturele activiteiten. Vervolgens kunnen ze zich nascholen of buitenschools structureel gaan verdiepen. Het programma draagt ​​bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken.

> Lees meer over Art Heroes

Ik ben P.A.

Het programma ‘Ik ben P.A.’ is een programma om de participatie, het zelfvertrouwen en de talenten van jongeren in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs te versterken.  Het is ontwikkeld voor leerlingen van 14-19 jaar op praktijkscholen en in het voortgezet speciaal onderwijs. Jongeren met een beperking worden opgeleid tot professionele assistent (P.A.). De vaardigheden die ze opdoen komen van pas bij vervolgonderwijs of het vinden van (vrijwilligers)werk.

>Lees meer over Ik ben P.A.

Healthy Heroes

Healthy Heroes is een nieuw stimuleringsprogramma dat ervoor zorgt dat leerlingen gezond eten, vaardig bewegen en een gezonde leefstijl als lekker en leuk ervaren! Leerlingen merken spelenderwijs aan de hand van verschillende lesmethoden het positieve effect van een gezonde leefstijl. Zij leren hoe ze hierin zelf, bewust, gezonde keuzes kunnen maken. Door goed voor zichzelf te zorgen, hebben zij meer energie, zitten zij lekker in hun vel en zijn zij gemotiveerd om zich een gezonde leefstijl eigen te maken. Kortom een positieve spiraal, die het enthousiasme van de mensen om de leerling heen stimuleert om deze gezonde leefstijl te behouden en om mee te doen!

> Lees meer over Healthy Heroes

RGB_Stichting_Logo nieuw 2020

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06