Direct naar content

Alle zorg bij de Twijn op een rij

Verzorging en begeleiding door de onderwijsassistenten van de Twijn

Op de Twijn zijn onderwijsassistenten die de leerling waar nodig helpen bij eten en drinken, toilet of verschonen, omkleden bij zwemmen en meer. Ook kijken zij naar wat de leerling zelf kan doen of kan leren. De leerkracht en de onderwijsassistent werken nauw samen. Veel lessen worden gegeven in kleine groepjes, begeleid door de leerkracht of de assistent. Zo krijgen de leerlingen meer aandacht.

Extra zorg en begeleiding in de klas

Soms heeft een leerling extra zorg en begeleiding nodig in de klas: persoonlijk begeleiders

Extra zorg is bijvoorbeeld nodig bij heel intensieve verzorging of voortdurend toezicht of begeleiding. Dankzij de extra zorg van persoonlijk begeleiders kunnen de kinderen toch onderwijs volgen. Samen met ouders vragen we hiervoor extra budget aan. Daarmee huren we de extra zorg in van onze partners FRION, PGVZ of de Kameel. Zij begeleiden het kind in de klas.

Meer informatie over extra zorg in de klas

Download pdf bestand

Soms betekent ‘zorg‘ op de Twijn ‘(para)medische zorg’

Voorbeelden van (para)medische zorg zijn verpleegkundige handelingen of therapie, zoals logopedie, ergotherapie of fysiotherapie.

Verpleegkundige zorg

Sommige leerlingen hebben verpleegkundige zorg nodig, zoals bloedsuiker prikken, katheteriseren, sondevoeding, medicijnen geven. We handelen altijd volgens vaste afspraken die de verpleegkundige maakt met de ouders.

Meer lezen over verpleegkundige zorg.

Revalidatie-behandeling

Leerlingen met een revalidatie-indicatie komen in aanmerking voor behandeling en begeleiding door Vogellanden, centrum voor medisch specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde.

Meer lezen over de revalidatiebehandeling door Vogellanden.

Als uw kind geen revalidatie-indicatie heeft

Leerlingen die maar één soort therapie nodig hebben, bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie, komen bij de zorgverzekeringen niet in aanmerking voor een revalidatie-indicatie. Soms kan uw dochter of zoon toch logopedie of fysiotherapie krijgen via eerstelijnspraktijken, soms zelfs in school en onder schooltijd, zowel op ons SO als op ons VSO.

Fysiotherapie zonder revalidatie-indicatie bij Kinderfysio De Regge

Wanneer uw kind fysiotherapie nodig heeft, maar niet in aanmerking komt voor een revalidatie-indicatie, bekijken we of we dit op school kunnen aanbieden. Dit wordt op school besproken in de Commissie voor Begeleiding.

Voor deze fysiotherapie werken we samen met Kinderfysio De Regge. Zij helpen bij problemen met de fijne motoriek, bijvoorbeeld schrijven, en de grove motoriek, bijvoorbeeld gymnastiek en spelen. Daarnaast begeleiden zij kinderen met ademhalings- of conditionele problemen.

Door de zorg binnen schooltijd te organiseren blijven kinderen in hun vertrouwde omgeving en hoeven ze niet buiten schooltijd naar een praktijk. Er is nauw contact tussen De Regge en de leerkracht. Zo levert de fysio nog beter resultaat op.

Meer lezen over Kinderfysio De Regge.

Logopedie zonder revalidatie-indicatie bij Logopedisch Centrum Nouwels

Soms hebben leerlingen een logopedische vraag: taal, spraak, stem, adem, eten/drinken. De Commissie voor Begeleiding bespreekt of de leerling in aanmerking komt voor logopedie onder schooltijd.  Zij kijken onder andere naar de belastbaarheid van de leerling en de thuissituatie.  We werken samen met de logopedisten van Logopedisch Centrum  Nouwels.

Meer lezen over Logopedisch Centrum Nouwels.

 

Andere ondersteuning: kindercoaching, beeldcoaching, spelbegeleiding

Kindercoaching

Veel leerlingen hebben moeite het tempo van ons drukke bestaan bij te benen en te begrijpen. Zij lopen hierdoor vast. Wat er precies aan de hand is, is vaak niet duidelijk. De leerling geeft meestal de indruk gewoon niet gelukkig te zijn. Dat kan zich op verschillende manieren uiten:

  • Stil of teruggetrokken zijn
  • Boos of agressief gedrag
  • Onzeker en faalangstig zijn
  • Fysieke klachten die geen duidelijke medische oorzaak hebben

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten en krachten. Het liefst zien we de leerling vol zelfvertrouwen en met een positief zelfbeeld in de wereld staan. Toch raken leerlingen zichzelf soms een beetje kwijt. Dan hebben leerlingen, klas en ouders behoefte aan oplossingsgerichte ondersteuning. De school kan hier laagdrempelig iets in betekenen door de inzet van een kindercoach. Deze is speciaal bedoeld voor kinderen tot een jaar of veertien.

De kindercoach onderzoekt wat er aan de hand is en waarmee de leerling kan worden geholpen. De leerlingen blijven in de veilige schoolomgeving en worden opgehaald uit de klas. De kindercoach werkt vanuit de mogelijkheden van de leerling en biedt een veilige plek waar de leerling helemaal zichzelf kan zijn. Een plek om te praten, te huilen, te lachen, te mopperen, te spelen of gewoon even stil te zijn. De coach gebruikt spelvormen, gespreksvormen en weerbaarheidstraining om samen met de leerling de eigen kansen, talenten en mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen. Er zijn diverse redenen om een kindercoach in te schakelen. Vanuit de leergroep kan hiervoor een aanvraag worden ingediend bij de Commissie van Begeleiding.

Beeldcoaching

Beeldcoaching is bedoeld voor de groepsleiding. Deze kan een vraag neerleggen bij de beeldcoaches, bijvoorbeeld hoe ze om moeten gaan met bepaald gedrag. De beeldcoach maakt dan filmopnamen in de klas en bespreekt die met de groepsleiding: op welke momenten gaat het juist goed en hoe komt dat? Hoe kun je pedagogische en didactische technieken beter inzetten? Beeldcoaching is dus gericht op de professionele ontwikkeling van de medewerkers. Uiteindelijk komt dat ook weer ten goede aan de leerlingen.

Spelbegeleiding

Wanneer een leerling ergens in zijn spelontwikkeling vastloopt of wat extra ondersteuning kan gebruiken, kan de groepsleiding de spelbegeleider inschakelen. De spelbegeleider richt zich helemaal op de leerlijn Spel die wij op school volgen en op de spelontwikkeling van het kind.
Tijdens de spelbegeleiding worden spelenderwijs nieuwe vaardigheden aangeboden en aangeleerd.

De spelontwikkeling is het hoofddoel van spelbegeleiding. Nevendoelen kunnen zijn: zelfvertrouwen vergroten, motorische ontwikkeling stimuleren, taalontwikkeling stimuleren, sociale regels oefenen, enz.

De orthopedagoog en maatschappelijk werkende

Een orthopedagoog volgt de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van de leerlingen en kijkt hoe ze reageren op hun omgeving. Bij de taken van een orthopedagoog hoort ook het helpen van ouders met opvoedingsvragen en het begeleiden van leerlingen, soms individueel en soms in groepen. Op het voortgezet speciaal onderwijs zijn er bijvoorbeeld de jongens- en de meisjesgroepen: over puberteit, vriendschappen, veranderingen.

De maatschappelijk werkende is er vooral voor de ouders van de leerling. De beperking en/of (chronische) ziekte van een kind brengt vaak veel teweeg in het leven van ouders en dat van hun gezin.
Een veel voorkomende vraag is bijvoorbeeld het verdelen van aandacht: aandacht van partners voor elkaar, aandacht verdelen tussen de andere kinderen in het gezin, aandacht voor de sociale omgeving zoals familie en vrienden. Maar ook: hoe reageert de omgeving en hoe ga je daarmee om? Hoe ga ik om met verdriet en verwerking tijdens het opgroeien? Ook de school zelf kan zorgen hebben over een leerling. Bij dit soort vragen kan een beroep gedaan worden op maatschappelijke werk.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06