Direct naar content

Verpleegkundige zorg

Heeft uw kind verpleegkundige zorg nodig?

Sommige leerlingen hebben verpleegkundige zorg nodig, zoals bloedsuiker prikken, katheteriseren, sondevoeding, medicijnen geven. Daarom zijn er verpleegkundigen op de Twijn.

Deze schoolverpleegkundigen zijn betrokken bij het aanmeldproces van iedere leerling. 

Afhankelijk van de complexiteit en intensiteit van de zorg en het ziektebeeld weegt zij af wie de zorg gaat geven: de onderwijsassistent, de schoolverpleegkundige zelf of een externe kinderverpleegkundige.

De kinderverpleegkundige op de Twijn  is verbonden aan PGVZ, waar we nauw mee samenwerken.

Alleen bij uitzondering kunnen ouders hun eigen verpleegkundige inzetten. We proberen het aantal verschillende mensen rond een klas en rond onze leerlingen te beperken.

De schoolverpleegkundige zorgt ervoor dat verzorgende en verpleegkundige handelingen goed door de onderwijsassistenten kunnen worden uitgevoerd.  Soms voert zij bij sommige leerlingen zelf de verpleegkundige handelingen uit.

Daarnaast schoolt zij de onderwijsassistenten in algemene basiskennis zoals hygiëne en infectieziekten.

Zij schrijft de persoonlijke handelprotocollen voor risicovolle of voorbehouden handelingen. De verpleegkundige overlegt altijd met de ouders en andere betrokkenen over medicijngebruik en over de protocollen.

Onze verpleegkundigen zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen over medicijnverstrekking, verzorgende handelingen, ziektebeelden, incontinentieproblematiek, infectieziekten en dergelijke. 

Zorg in school

De Twijn is een school: geen ziekenhuis, geen zorginstelling. Wij willen dan ook graag dat onze school een school blijft. Daarom worden veel voorbehouden handelingen door onze onderwijsassistenten gedaan en niet door een externe verpleegkundige.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06