Direct naar content

Ons ondersteuningsaanbod

Ons doel is  om alle leerlingen te laten groeien naar een geïntegreerde en betekenisvolle plaats in de samenleving.

Vanuit onze kernexpertise richten wij ons specifiek op leerlingen met medisch lichamelijke zorg, motorische problematiek, langdurige ziekte, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) , gedragsproblematiek en/of een zeer moeilijk lerend niveau.

Door het bieden van ambulante begeleiding denken we op uw locatie mee met uw ondersteuningsvraag in het vormgeven van passend onderwijs aan een specifieke leerling. De leerling met zijn onderwijsbehoeften staan centraal in de aanpak die we samen met u, ouders, de leerling zelf en overige betrokkenen afspreken. Ambulante begeleiding is daarom altijd op maat en afgestemd op de leerling en uw ondersteuningsvraag.

Daarnaast bieden we hoogwaardige, goed onderbouwde en praktische nascholing voor het professionaliseren van uw team/netwerk in het vormgeven van passend onderwijs. Het Regionaal Expertiseteam combineert hiervoor actuele kennis van (para)medici en externe professionals met jarenlange ervaring in (ambulante) begeleiding en het (speciaal) onderwijs. Dit leidt doordoor altijd tot een goed onderbouwde en praktische vertaalslag naar het onderwijs van nu.

"Stapje voor stapje zagen we hem ontwikkelen..."

Ilona, moeder van Nathan

“Toen de diagnose DCD werd gesteld bij onze zoon, hebben we op school ambulante begeleiding gekregen vanuit het Expertiseteam van de Twijn. Onze zoon had namelijk vooral problemen bij het leren. School had geen kennis van DCD en wist niet goed hoe hiermee om te gaan. De ambulant begeleider heeft de leerkrachten uitgelegd wat DCD is en wat dit specifiek voor onze zoon inhoudt. Tevens heeft ze de leerkrachten tips gegeven hoe de lesstof ingedeeld moest worden zodat het voor onze zoon te volgen was en hij tot leren kon komen. Stapje voor stapje zagen we hem ontwikkelen met als gevolg dat zijn zelfvertrouwen enorm is gegroeid en hij ontzettend veel heeft kunnen leren. En door de jarenlange begeleiding heeft hij zijn basisschooltijd op de plaatselijke basisschool af kunnen ronden! Nu zit hij in de brugklas van het VSO van de Twijn. Een bewuste keuze van ons als ouders, met wederom geweldige ondersteuning van de ambulant begeleider. De ambulante begeleiding heeft er in onze ogen mede voor gezorgd dat onze zoon zich goed heeft kunnen ontwikkelen, dat zijn zelfvertrouwen is gegroeid. Hij (en wij) weten nu precies wat hij nodig heeft om zich staande te houden op school.”

Ambulante Begeleiding

U heeft een ondersteuningsvraag voor een leerling met een specifieke diagnose of ontwikkelingsproblematiek en heeft behoefte aan specialistische kennis en handelingsadviezen. U zoekt naar meer informatie over een ziektebeeld en de gevolgen daarvan op het onderwijsleerproces en het leven van uw leerling.

Wij komen bij u op school voor gesprekken met u, de leerling, ouders en andere betrokkenen zoals therapeuten, logopedisten, artsen of revalidatiecentra en ondersteuners. We observeren de leerling in de eigen schoolomgeving en screenen of onderzoeken verder indien nodig en gewenst. We geven adviezen over aanpassingen in didactiek, middelen, materiaal, begeleiding of leerstof. Soms komen we voor eenmalige of kortdurende ondersteuningsvragen, soms volgen we een leerling tijdens de hele schooltijd. We luisteren naar de leerling, naar u, naar de ouders en de betrokkenen en brengen onderwijsbehoeften in kaart.

In onze rugzak zit kennis en ervaring van tientallen jaren over veel diagnoses en wat deze voor gevolgen hebben voor het onderwijs. Wanneer een diagnose ook voor ons zeldzaam is, verdiepen en scholen we onszelf in het onderwerp. Met hulp van partnerorganisaties zoeken we naar de betekenis hiervan voor een kind en zijn (school)omgeving. Zo ondersteunen we u in uw zoektocht naar passend onderwijs voor uw leerling.

Uw ondersteuningsvraag aan het Regionaal Expertiseteam wordt door de ambulant begeleider van uw regio opgepakt. Dit is uw contactpersoon voor het verder verkennen van de situatie, de hulpvraag van de leerling en uw ondersteuningsvraag. Samen met u brengt de AB de onderwijsbehoeften van de leerling (verder) in kaart. Uiteraard is ook contact met ouders, de leerling en andere betrokkenen in dit stadium van grote meerwaarde. Vervolgens kijken we via (leerling)gesprekken, observaties, interventies en indien nodig de inzet van andere experts uit ons team (bijvoorbeeld een  ergotherapeut of ambulant begeleider bewegingsonderwijs) hoe het onderwijs voor deze leerling passend(er) gemaakt kan worden.

Onze specialisten

Scholing

Naast leerlingspecifieke individuele ambulante begeleiding kunt u bij ons terecht voor scholingen voor uw team, school of netwerk. Wij delen graag onze specifieke kennis met u, zodat u uw deskundigheid op het gebied van passend onderwijs vergroot. We stemmen scholingen altijd af op uw wensen, zodat deze altijd van meerwaarde zijn voor u en uw team.

Ons scholingsaanbod

Orthotheek en uitleendepot

Aanpassingen in meubilair of omgeving, zoals materiaal in de gymzaal, moeten vaak eerst worden uitgeprobeerd voordat ze worden aangeschaft. Maar soms is de vraag ook zo urgent dat een aanpassing al moet worden doorgevoerd tussen opmeten en levering in.
Juist voor dit soort gevallen hebben wij een uitleendepot vol aangepaste tafels, stoelen, zitkussens, speciale ballen, tikstokken etc.

Daarnaast beschikken we over een ruime orthotheek met allerlei boeken en materiaal. Boeken voor kinderen over hun diagnose, informatie voor leerkrachten over een ziektebeeld of ontwikkelingsgebied, maar ook schrijfmethodes om uit te proberen, gesprekskaarten en interventies om communicatie met een leerling op gang te helpen, spellen om spelenderwijs kinderen over elkaar of een diagnose te leren en nog veel meer.

Via de ambulant begeleider die betrokken is bij uw school kunt u ons materiaal altijd lenen.

Een groot netwerk

Het Regionaal expertiseteam heeft een groot netwerk zowel binnen de regio als landelijk. We werken samen met onder andere:

  • Artsen (revalidatieartsen, huisartsen, kinderartsen, specialisten)
  • Fysiotherapeuten
  • Psychomotorische therapeuten
  • Logopedisten
  • Ergotherapeuten
  • Maatschappelijk werkenden
  • Patiëntenverenigingen
  • Collega begeleidingsdiensten
  • Schoolbesturen en Samenwerkingsverbanden
  • Commissies van arrangeren
Ons netwerk

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06