Direct naar content

Programma van toetsing en afsluiting, PTA

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

Wat staat er in het PTA?

 

welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst

de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen

de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt

de tijdvakken waarin de toetsen en bijbehorende herkansingen worden gemaakt en de wijze van herkansing

en de manier waarop het cijfer wordt bepaald

Voor leerlingen is het PTA...

…een document waarin zij kunnen zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst. Het is voor leerlingen een belangrijk document waarin zij vaak gaan kijken om te zien aan welke eisen ze moeten voldoen bij een bepaalde toets. Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets.

 

Elke school stelt zijn eigen PTA vast. Dat betekent dat elke school een andere invulling kan geven aan het schoolexamen. Het aantal toetsen en het aantal herkansingen kan dus per school verschillen. Dat mag. Natuurlijk moet het PTA wel voldoen aan de inhoudelijke eisen van het examenprogramma.

Verschillend per school

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06