Direct naar content

Trajectbureau

 

Vanaf 16 jaar gaat uw zoon of dochter zich in de bovenbouw van De Twijn richten op de uitstroom

In de voorbereiding, op weg naar een vorm van dagbesteding, vervolgonderwijs of arbeid, krijgt uw zoon of dochter naast de mentor ook een trajectbegeleider.

Trajectbegeleider

De trajectbegeleider kijkt samen met u, uw zoon of dochter, de mentor en overige betrokkenen naar alles wat nodig is in deze fase, om straks een vloeiende overstap te kunnen maken van het onderwijs op de Twijn naar een passend vervolg.

De trajectbegeleider kan ook alvast een voorbereidende stage in gang zetten, een extra cursus onder de aandacht brengen of misschien meer praktijklessen voorstellen.

Voor ouders biedt de trajectbegeleider met name ondersteuning bij aanvragen zoals de beoordeling arbeidsvermogen, Wajong, nieuw beschut werk of bijstand en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De trajectbegeleiders op het trajectbureau kunnen veel van uw vragen beantwoorden en zijn op de hoogte van wet- en regelgeving.

Transitiegesprek

Als een leerling eenmaal in de bovenbouw zit vindt er jaarlijks een transitiegesprek plaats. In de leerroute Arbeid en Dagbesteding organiseert de trajectbegeleider dit gesprek met de leerling, zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) en de mentor. In de leerroute Vervolgonderwijs organiseert de mentor het transitiegesprek met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en kan de trajectbegeleider op afroep desgewenst aansluiten.

In het transitiegesprek komen allerlei uitstroomonderwerpen aan de orde. We hebben het dan niet alleen over schoolvorderingen, stage, werk, vervolgopleiding of dagbesteding, maar ook over vrije tijd en wonen.

Daarnaast bespreken we aanvullende onderwerpen met u, zoals inkomen en de wijze waarop ondersteuning vormgegeven kan worden na de Twijn.

Dit alles tezamen vormt een transitieplan. Dit plan wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld.

Maak kennis

met onze trajectbegeleiders

Rian Blokdijk

T 06 36 40 42 44

Wouter Bos

T 06 41 46 04 00

Susan Duerink

06 54 99 55 68

Stephanie Hofland

T 06-23 79 82 85

Roelie van der Horst

T 06 50 43 31 88

René Otten

T 06 29 51 66 13

Janjaap de Vries

T 06 83 18 20 80

Jennifer Stoter

T 038 453 55 06

administratief medewerker
E j.stoter@ooz.nl

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06