Direct naar content

Aanmelden

Aanmelden kan alleen via het samenwerkingsverband.

 • De (reguliere) school meldt de leerling bij het samenwerkingsverband aan met de vraag om extra ondersteuning.
 • Een samenwerkingsverband heeft de regie over de zorg die op scholen geboden wordt en
 • Kent extra ondersteuning in de klas toe voor leerlingen die dat nodig hebben.
 • Zij bepalen of een leerling in aanmerking komt voor een plek in het Speciaal Onderwijs (SO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
 • Zij kopen arrangementen in om de leerling in het regulieren onderwijs te ondersteunen.

Plaatsen

De Twijn biedt een passend onderwijsarrangement voor leerlingen die:

 • kunnen functioneren in een klas van 7-15 leerlingen
 • het dagritme aankunnen
 • geen gevaar zijn voor zichzelf, medeleerlingen of personeel
 • kunnen functioneren in een setting zonder sloten en hekken
 • minstens in beperkte mate kunnen zien en horen
 • geen continue één-op-één begeleiding nodig hebben.
Regio Zwolle e.o.

Samenwerkingsverbanden

Speciaal Onderwijs, SO

Woont u in de gemeente:

Regio Zwolle e.o.

Samenwerkingsverbanden

Voortgezet Speciaal Onderwijs, VSO

Woont u in de gemeente:

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06