Direct naar content

Revalidatiecentrum Vogellanden

Samenwerking met revalidatiecentrum Vogellanden: Onderwijs en therapie onder een dak

Op de Twijn zijn onderwijs en therapie op elkaar afgestemd en op maat. Zo kunnen we het beste de doelen halen, zowel voor het onderwijs als voor de therapie. 

Wij werken nauw samen met Vogellanden, centrum voor medisch specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde.  Er zijn behandelruimtes op al onze schoollocaties. 

Leerlingen met een lichamelijke aandoening of beperking kunnen een revalidatie-indicatie krijgen van een revalidatiearts als ze verschillende behandelingen nodig hebben. Bijvoorbeeld een combinatie van logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en/of psycho-motore therapie.

De behandelaren van Vogellanden werken nauw samen, onder leiding van een revalidatiearts. 

De leerlingen worden, samen met u, het behandelteam en de school minimaal 1x per jaar besproken in een behandelplan-onderwijsbespreking (BPO). U mag hier zelf ook mensen voor uitnodigen, bijvoorbeeld iemand van het logeerhuis of een persoonlijk begeleider.
 

Revalidatiearts en behandelteam

De revalidatiearts
Deze arts onderzoekt leerlingen voorafgaand aan besprekingen en op verzoek.
De revalidatiearts coördineert de behandelingen. Hij overlegt met de ouders en zorgt dat de behandelingen aansluiten bij die van andere betrokken medisch specialisten en behandelaren.

De doelen van een behandeling wordt altijd bepaald in overleg met de leerling en/of de ouders.

De revalidatiearts adviseert ook over eventuele speciale schoenen, spalken en andere aanpassingen.

Het behandelteam

Fysiotherapeut
De leerling leert hier zijn/haar bewegingsmogelijkheden zo goed mogelijk te benutten en als het kan, verder te ontwikkelen. Lopen, staan, fietsen, conditie, balans, krachttraining, transfers in en uit de rolstoel: de fysiotherapeut kijkt samen met de revalidatie-arts, de leerling en ouders waar hulp nodig is.

Ergotherapeut
De leerling oefent onder andere met schrijven, typen, eten en drinken en aan- en uitkleden.  De ergotherapeut sluit op aanvraag aan bij lessen als handvaardigheid en koken.  De ergotherapeut denkt ook mee over aanpassingen van bijvoorbeeld rolstoel, schrijfgerei of computer, of wat er nodig is bij stage.

Logopedist
De logopedist begeleidt leerlingen met beperkingen in spraak, taal, gehoor, stem, kauwen/slikken of eten. Ook ondersteunt de logopesdist het leerproces als het gaat om mondelinge spreek- en taalvaardigheid, en eventuele ondersteunende communicatiemiddelen.

PMT (Psycho-motore therapie)
Leerlingen ontdekken spelenderwijs hoe ze signalen van het lichaam moeten voelen en daarnaar luisteren. Vaak via sportoefeningen of spelletjes.

Maatschappelijk werk/Orthopedagoog
Waar nodig krijgen leerlingen (psychosociale) begeleiding, met en/of zonder ouder(s)/verzorger(s).

Een vader over de samenwerking tussen de Twijn en Vogellanden:

Ik ben zeer tevreden over de Twijn en Vogellanden en over de medewerkers. Ik heb altijd het gevoel dat ze luisteren en ouders op veel gebieden betrekken bij zorg en onderwijs. De twee organisaties zijn wat mij betreft zeer open in hun communicatie.

graffiti aint no mountain high enough

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06