Direct naar content

SO arbeid (Vlonder)

SO uitstroomprofiel arbeid/arbeidsmatige dagbesteding (Vlonder)
Op de Vlonder zitten leerlingen (4-12 jaar) met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Soms in combinatie met lichamelijke beperkingen, een ziekte of psychische beperkingen. Deze leerlingen leren door te ervaren, te beleven, te herhalen, te oefenen en vooral door te doen.

Onderwijs bij het SO arbeid/arbeidsmatige dagbesteding

Er zijn 14 Vlonder-groepen, 8 groepen op het Boterdiep, 6 bovenbouwgroepen op de Violierenstraat. In elke groep zitten maximaal 14 leerlingen.

De leerlingen van de Vlonder hebben behoefte aan nabijheid en veiligheid. 

Ook structuur en duidelijkheid zijn belangrijk.  

Ze houden van dingen doen, vaak ook van bewegen en van herhaling. 

Naast het werken aan een tafel, is ook oefenen in de praktijk belangrijk. Zo leren ze zich op verschillende manieren de vakken en vaardigheden eigen maken. De activiteiten zijn niet alleen gericht op ‘leren met je hoofd’ maar ook op ‘doen met je lichaam’. 

Een voorbeeld is bewegend leren. Hierbij oefenen leerlingen door beweegactiviteiten met cijfers, letters, woorden en sommen, buiten of binnen. Een ander voorbeeld zijn de praktijkvakken zoals houtbewerking, werken met planten (groen) en koken. In de praktijkvakken leren leerlingen door te doen. 

Op de Twijn vinden we niet alleen het leren van taal en rekenen belangrijk. Maar ook hoe je voor jezelf kan opkomen en je grenzen leert aan te geven. En hoe je kunt samenwerken of iemand kunt helpen. De school is een oefenplek voor de leerlingen. Zo leren ze zich ontwikkelen en ontplooien op een manier die bij hen past. En zo ontdekken ze hun talenten. 

Voor de vakken gebruiken we niet alleen lesmethodes maar ook veel ander materiaal.  Zo maken we het zo passend mogelijk voor de leerlingen. Daarnaast werken we themagericht: we halen de wereld binnen de school of gaan juist op pad, de wereld in. 

Onze werkwijze

Na het SO stromen de meeste leerlingen uit naar ons VSO: Uitstroomprofiel arbeid of arbeidsmatige dagbesteding.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06