Direct naar content

Onze specialisten

Een multidisciplinair team van specialisten, allemaal met hetzelfde doel!

De ondersteuningsvraag voor uw leerling kan uiteenlopend zijn. Soms ligt de vraag op fysiek vlak en is ondersteuning in de gymzaal of aangepast meubilair nodig. Soms is verder onderzoek nodig naar bijvoorbeeld fijne motoriek, intelligentie en capaciteiten, executieve functies of rekenproblematiek. Een leerling kan ondersteuning nodig hebben in zijn werkhouding en taakaanpak of emotioneel vastlopen op school.

Omdat uw vraag divers is, moet een oplossing of aanpak ook altijd afgestemd worden op de situatie waarvoor u de vraag stelt. Geen enkel traject is precies hetzelfde, dus maatwerk is voor ons de standaard. Een traject verloopt (vrijwel) altijd via het contact met de ambulant begeleider in uw regio en wordt waar nodig ondersteund door onze specialistische ondersteuners

De specialisten van het Regionaal Expertiseteam hebben allemaal een onderwijsachtergrond, specifieke diepte-expertise en/of ervaringskennis. Door collegiale consultatie en de inzet van onze specialistische ondersteuners in alle regio’s vormt het expertiseteam een netwerk waarin uw vraag multidisciplinair beantwoord wordt.

We stellen ons team graag aan u voor.

"Hij liet zijn klasgenoten trots zijn rolstoelvaardigheid zien en gaf tips hoe je handig en snel met een rolstoel kunt bewegen"

Marcel, ambulant begeleider Bewegingsonderwijs (ABBO) betrokken bij Noud

“We zijn sinds zijn start op de basisschool betrokken bij Noud. Noud is een heel enthousiast en opgewekte jongen met veel sociale contacten. Hij gebruikt een rolstoel als hulpmiddel en is daar ontzettend handig mee.
School had onder andere als ondersteuningsvraag aan het expertiseteam hoe de gymlessen en het buitenspel voor Noud vormgegeven konden worden. Voor alle betrokkenen stond hierbij voorop dat naast plezier en veiligheid er vooral ook aandacht voor zijn ontwikkeling en een volwaardige aansluiting met de klas moest zijn.
Onlangs heb ik een extra rolstoel ingezet in de gymles, waardoor medeleerlingen konden ervaren hoe het is om je in een rolstoel voort te bewegen.
Noud liet zijn klasgenoten trots zijn rolstoelvaardigheid zien en gaf tips hoe je handig en snel met een rolstoel kunt bewegen. Mooi om hem ‘in charge’ te zien!”

Een multidisciplinair team

Ambulant Begeleiders

Wat zijn de onderwijsbehoeften? Welke aanpassingen zijn nodig? Waar moeten we op letten? Welke middelen en materialen zouden helpen? Wat mogen we verwachten en wat staat ons te wachten in komende jaren?

Onze ambulant begeleiders (AB) zijn generalisten met een brede achtergrond in het regulier en speciaal onderwijs (PO en VO). Ze hebben een dieptekennis over de doelgroep en het onderwijs. Onze AB zijn gespecialiseerd op het gebied van onder andere NAH, ZML, didactiek, beeldcoaching, communicatie of verzuimpreventie. De AB is uw voornaamste aanspreekpunt en coördineert de inzet van ondersteuners.

Ergotherapeuten

Onze ergotherapeuten richten zich op leerlingen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen op school. Denk hierbij aan kleutervaardigheden, zelfverzorging, toiletbezoek, schrijven, werkorganisatie en (werk)houding.

Ze hebben uitgebreide kennis van de (neuro)motorische ontwikkeling en zintuigelijke informatieverwerking. De inzet van de ergotherapeuten is hulpvraaggericht en kan zich richten op zowel leerling-, klas- als schoolniveau. Onze ergotherapeuten observeren, screenen en geven praktische handelingsadviezen. Ze kennen de wet- en regelgeving als het gaat om aanpassingen in lokalen en aan schoolgebouwen en adviseren en ondersteunen bij de aanvraag van aangepaste materialen of meubilair bij het UWV. Onze ergotherapeuten geven daarnaast veel scholing over motoriek, executieve functies, werkhouding en taakgedrag en neuromotorische ontwikkeling

Verpleegkundigen

Mag ik medicatie geven op school? Wat moet ik doen wanneer mijn leerling een aanval krijgt? Moet ik rekening houden met een drain? Wat is de invloed van medicatie op het leren? Hebben we een protocol nodig?

Onze verpleegkundigen brengen samen met ambulant begeleider, school en ouders de hulpvraag in kaart en bieden vervolgens praktische en toepasbare ondersteuning op het gebied van een specifiek ziektebeeld of medicijn. Ze geven (teambrede) scholingen en advies. Ze helpen u handelingsbekwaam te worden in het geval van risicovolle of voorbehouden (medische) handelingen. Daarnaast ondersteunt de verpleegkundige bij het maken van alarmeringsprotocollen en medicijnprotocollen.

Orthopedagoog

De orthopedagoog van het Regionaal Expertiseteam volgt op verzoek van een school de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van een leerling en kijkt hoe deze reageert op zijn of haar omgeving. Ze heeft kennis over de invloed van een beperking op cognitieve en psychosociale processen en geeft hierbij passende handelingsgerichte adviezen.

Onze orthopedagoog heeft zich gespecialiseerd in leerlingbegeleiding, passende onderwijsvormen, slagingskansen voor integratie, leerlijnen en leerdoelen, leerproblemen en leerstoornissen, Daarnaast ook in handicaps en beperkingen, de ontwikkeling van het jonge kind, de 1- zorgroute, handelingsgericht werken en begeleiden en in teamscholing.

Ambulant Begeleiders Bewegingsonderwijs (ABBO)

Onze ambulant begeleiders bewegingsonderwijs (ABBO) ondersteunen inhoudelijk en praktisch in beweegsituaties op uw school in het speellokaal, gymzaal, sporthal, zwembad, op het schoolplein en bij buitenschoolse sport.

De bijzondere aspecten rondom de leerling worden meegenomen en in verschillende activiteiten worden opties aangedragen om deelnemen aan de beweegactiviteit beter mogelijk te maken. Hierdoor voelt een leerling meer grip op de situatie en kan een leerling het spelverloop beter beïnvloeden en van waarde zijn. Bij een motorische beperking is de vertaling van de medisch/therapeutische informatie naar praktische handvatten op de werkvloer een belangrijk speerpunt, waarbij veiligheid én uitdaging aan bod komen. Bij advisering en begeleiding gaat de ambulant begeleider bewegingsonderwijs uit van de onderwijspraktijk en gehanteerde methode of leerplan op de school. De ABBO ondersteunt in de vorm van collegiale consultatie, co-teaching, het aanpassen van leskaarten of het opstellen van een geschikt activiteitenplan. Daarnaast verzorgen de ABBO’s ook specifieke, praktische scholing voor gymleerkrachten en vakdocenten.

Specialisten met specifieke expertise

Wanneer uw ondersteuningsvraag specifieke expertise vraagt, kunnen we binnen ons team een beroep doen op de specifieke expertise van onze specialisten.

Binnen ons team hebben we specialisten met specifieke kennis op het gebied van:

 • ZML (Zeer Moeilijk Lerende kinderen)
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • Epilepsie
 • Specifieke ziektebeelden of beperkingen
 • Schrijven en fijne motoriek
 • Rekenen
 • Verzuimpreventie in het VO (Re-Fit)
 • Rouw en verlies
 • Hechting
 • Het jonge kind
 • Positieve (mentale) Gezondheid
 • Communicatie met jongeren
 • Gesprekstechnieken met leerlingen
 • Gedrag en gedragsproblematiek
 • Beeldcoaching

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06