Direct naar content

Basistraining Positieve Gezondheid (blended learning)

Het begrip Positieve Gezondheid is geïntroduceerd door de arts Machteld Huber. Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid is breder dan alleen maar je lichamelijk functioneren.

De basistraining Positieve Gezondheid helpt jou als professional in het onderwijs om op een andere manier te denken en te focussen op persoonlijke behoeften van leerlingen. Je activeert elkaar om te handelen vanuit veerkracht en zingeving. Én om te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Deze blended training bestaat uit een e-learning met huiswerkopdrachten en twee reflectiebijeenkomsten gericht op verdieping en toepassing van Positieve Gezondheid in de praktijk. Tijdens de reflectiebijeenkomsten staat het van elkaar leren centraal. Zo kun je direct met de theorie aan de slag!

Basistraining Positieve Gezondheid in het onderwijs

Voor wie?

De blended training Positieve Gezondheid is voor iedereen die binnen het onderwijs werkt toegankelijk en te volgen.

Inhoud en opbouw

De training Positieve Gezondheid bestaat uit een online training en twee groepsbijeenkomsten (reflectiebijeenkomsten).

In de online training wordt op een interactieve wijze kennis aangeboden die relevant is voor professionals in het onderwijs om zich te bekwamen in het werken met Positieve Gezondheid. De online training bestaat uit korte filmpjes waarin de achtergrond van Positieve Gezondheid verteld wordt door Machteld Huber, interactieve filmpjes over het toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk en opdrachten waarin cursisten zelf aan de slag gaan met Positieve Gezondheid. Via een online werkgroep is er contact met andere cursisten mogelijk.

Tijdens de reflectiebijeenkomsten staat leren van en met elkaar centraal. Tijdens de bijeenkomsten wordt gereflecteerd op eigen handelen. Ook na de training blijven cursisten met elkaar in contact om kennis en ervaringen te delen.

De e-learning

Het volgen van de online training duurt ongeveer 4 uur. De doorlooptijd van de online training is ten minste drie weken. In de online training ga je namelijk ook zelf aan de slag met Positieve Gezondheid en een veranderwens. Gedragsverandering kost tijd. Daarnaast ga je oefenen met het voeren van het ‘andere gesprek’ door middel van het maken van de opdrachten.

Reflectiebijeenkomsten

De reflectiebijeenkomsten duren twee keer een halve dag. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 12 cursisten. De bijeenkomsten zijn gericht op zelfreflectie en intervisie.

Na afloop

Wanneer de opdrachten uit de online training zijn ingeleverd en de twee reflectiebijeenkomsten zijn bijgewoond, ontvang je een certificaat Basistraining werken met Positieve Gezondheid (geaccrediteerd door IPH en Fontys).

Na afloop van de blended training:

  •  Ben je op de hoogte van het ontstaan van het gedachtegoed en de 6 dimensies
  •  Weet je het spinnenweb in te zetten als gespreksinstrument
  •  Ken je je persoonlijke communicatieve kwaliteiten en valkuilen
  •  Ben je je ervan bewust of je écht contact hebt met de ander
  •  Kun je leerlingen ondersteunen met hun veranderwens om aan de slag te gaan
  •  Heb je in kaart gebracht hoe je Positieve Gezondheid kunt toepassen in jouw praktijksituatie
  •  En weet je wat je daarvoor nodig hebt van jezelf, het team en de organisatie

Meerwaarde

Deze manier van denken binnen Positieve Gezondheid sluit aan bij de innerlijke motivatie van mensen, maar vormt ook een structuur die kan helpen bij persoonlijke ontwikkeling en waarbinnen je samen kunt leren. Met Positieve Gezondheid kijk je naar wat echt belangrijk is voor die ander. Wat heeft iemand nodig om in beweging te komen? Vanuit intrinsieke motivatie zoek je naar mogelijkheden en kansen. Dat leidt tot vernieuwende inzichten en soms tot een andere aanpak dan de gebruikelijke weg.

Kosten

€ 375 (BTW vrijgesteld) Op basis van individuele aanmelding. (deze training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen).

Deze basistraining is door IPH erkend, wordt aangeboden door IPH gecertificeerde trainers en wordt in samenwerking met Hogeschool Fontys geboden. Deze training is geaccrediteerd bij diverse instanties. Neem contact op voor meer informatie hierover.

Liever (eerst) een inspiratiesessie of een in-company traject op uw school?

Neem contact op voor de mogelijkheden!

 

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06