Direct naar content

Scholingsagenda voor individuele inschrijvingen

Vanaf schooljaar 2022-2023 start het Regionaal Expertiseteam met het aanbieden van scholingen op basis van (individuele) inschrijvingen!

Afgelopen periode hebben we van veel individuele onderwijsprofessionals de vraag gekregen of we naast ons reguliere scholingsaanbod voor schoolteams, IB netwerken, begeleiders etc. ook scholingen bieden op basis van (individuele) inschrijving op onze eigen locatie. Wij geloven in maatwerk, ook binnen ons scholingsaanbod, dus voor komend cursusjaar 2022/2023 bieden we veelgevraagde scholingen aan voor individuele onderwijsprofessionals uit zowel het PO, VO als MBO.

Op deze pagina treft u de scholingsagenda en informatie over aanmelding, kosten en de locatie. Heeft u nog verdere vragen of belangstelling voor een andere scholing (voor uw school of team) uit ons reguliere scholingsaanbod? Stuurt u dan een mail naar regionaalexpertiseteam@detwijn.nl .

Scholingsagenda 2022-2023

Scroll naar onderen voor uitgebreidere beschrijvingen van de scholingen en workshops!

2

Inschrijven en informatie

Direct inschrijven

Inschrijven scholing/workshop kan direct via onderstaande button!

Inschrijven

Locatie

Onze scholingen voor individuele aanmeldingen vinden plaats op één van de locaties van Onderwijscentrum de Twijn.  De locatie staat bij elke scholing vermeld.

Sprekers

Al onze scholingen en workshops worden gegeven door experts uit het Regionaal Expertiseteam. Hierdoor is een breed totaalaanbod ontstaan met een multidisciplinair karakter.

Kosten

De kosten voor een inschrijving bedragen 75 euro. Lees voor aanmelding onze algemene voorwaarden door, zie sidebar rechtsboven.

Deelnemers

Per scholing wordt een minimaal en maximaal aantal deelnemers aangeven. Mocht een scholing niet doorgaan vanwege een te laag aantal deelnemers dan wordt u vooraf per mail op de hoogte gebracht. Is een scholing vol, dan wordt de website aangepast.

 

Impressie van ons seminar ‘Ik zie jou!’

31 maart 2022

29 september 2022

Positieve gezondheid en onderwijs

We vertalen het gedachtegoed en methodiek van Positieve Gezondheid naar de onderwijssituatie. Wat kan het gedachtengoed van positieve gezondheid betekenen voor de leerlingen in uw school.

Opbrengst scholing:
Wij leren u op een andere manier denken en kijken naar welbevinden en gezondheid. Een bredere kijk ontwikkelen waarin eigen regie, veerkracht en een betekenisvol leven centraal staan. De praktische vertaalslag binnen uw onderwijs!

 

Bestemd voor: PO, VO, MBO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 15.00-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

12 oktober 2022

Een leerling met Down syndroom

In de klas heeft u te maken met een leerling met Down Syndroom.. Onderwijs geven aan deze leerlingen vraagt van de leerkracht en begeleiders specifieke kennis en vaardigheden.
De leerling heeft behoefte aan een pedagogische en didactische aanpak op maat, maar hoe doe je dat in de klas? Hoe zorg je ervoor dat de leerling een onderdeel blijft van de groep?
Na een korte inleiding over de onderwijsbehoefte van (zeer) moeilijk lerende leerlingen wordt in de workshop kennisgemaakt met ZML leerlijnen, materialen, leermiddelen en hoe de al gebruikte methodes passend gemaakt kunnen worden. In de workshop is er ruimte om in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen om zo van elkaar te leren. In de workshop krijgt u praktische tips aangereikt betreffende methodes en materialen die bij deze leerlingen kunnen worden ingezet en hoe u de leerling bij de klassikale instructies en activiteiten kunt blijven betrekken. Immers, de (zeer) moeilijk lerende leerling blijft betrokken ín de klas en niet erbuiten.

Opbrengst workshop:
U heeft inzicht in de totaal aanpak die het begeleiden van een leerling met Down syndroom van u vraagt.
U heeft meer inzicht in het verloop van het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
U krijgt praktische handreikingen, methodes en materialen aangereikt om deze leerlingen goed te begeleiden.

 

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

31 oktober 2022

Bewegen op maat

U bent geïnteresseerd in een passend bewegingsaanbod tijdens de lessen bewegingsonderwijs voor leerling(en) met een motorische beperking. Uitgangspunt hierbij is een veilige en zelfstandige deelname aan groepsactiviteiten, met voldoende uitdaging voor alle leerling(en).

Opbrengst workshop:
U krijgt beter zicht op bewegingsonderwijs aan leerlingen met een motorische beperking, zodat deze leerlingen veilig deel kunnen nemen aan groepsactiviteiten met voldoende uitdaging.
U hebt binnen een aantal spel- en toestelactiviteiten mogelijkheden ervaren en praktische handvatten gekregen om deze leerlingen veilig en optimaal mee te laten doen.
U hebt kennis gemaakt met passende (spel)materialen en methodes, die de deelname aan de lessen bewegingsonderwijs kunnen optimaliseren.

 

Bestemd voor: PO
Locatie: Boterdiep 5 Zwolle
Tijd: 17.00-20.30
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 10,  max 20

16 november 2022

Alarmen bij een kind

Om je als leerkracht of ouder te laten merken dat er ‘aan de binnenkant’ wat aan de hand is, laat een kind dat vaak merken met een alarm. Dat kan een luid, soms storend voor iedereen alarm zijn, maar het kan ook een heel zacht, bijna onopgemerkt alarm zijn.

Wat speelt er toch aan die binnenkant? En waarom heb ik zoveel last van dat gedrag of dat alarm in de klas? Niet alleen kinderen hebben zo’n alarm, ook volwassenen gebruiken alarmen om de omgeving te laten weten dat het even minder goed met je gaat. We zetten dan vaak “groot gedrag” voor onszelf, zodat het kwetsbare, waar het eigenlijk om gaat, maar even niet gezien wordt.

Hoe fijn zou het zijn, als we onze kinderen nú al leren dat gevoelens er mogen zijn, getoond en gezien mogen worden en het niet altijd verstopt hoeft te worden met grote alarmen en gedrag? En hoe fijn zou het zijn, als jij anders kunt gaan kijken naar ‘het gedrag’ wat het kind laat zien en er dan ook daadwerkelijk minder last van hebt?

Tijdens deze workshop nemen we je mee vanuit het Talentengedachtegoed van Els Pronk en Luk Dewulf. Door voorbeelden en oefeningen ga je verschillende alarmen bij een kind (en jezelf) herkennen, kom je meer te weten over het hebben van zwarte en gekleurde gedachten, merk je dat je (meer) helpende taal kunt gebruiken en word je tevens bewust dat je een positieve invloed kunt hebben als je dit gaat herkennen bij de ander en jezelf, meer dan je nu misschien denkt!

Opbrengst:
Je gaat het (schurende) gedrag van kinderen anders labelen en weet het beter te plaatsen door te kunnen kijken naar de behoefte achter het gedrag. Je kan daar na de workshop direct al mee starten, want ook tijdens de workshop gaan je gedachten vást al eens uit naar die ene leerling in je klas…

Boekentip: (Werkboek) Talentgedreven Onderwijs geven- Els Pronk en Elke Busschots

 

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-16.30
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

17 november 2022

Re-fit introductieworkshop VO/MBO

Re-Fit biedt een training gericht op het voorkomen van schoolverzuim van jongeren met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Deze jongeren krijgen te maken met bijvoorbeeld chronische pijn of vermoeidheid. Lichamelijke beperkingen als gevolg van vermoeidheid of pijn aan spieren en gewrichten zijn een veel voorkomende oorzaak van schoolverzuim.

Opbrengst workshop:
Tijdens deze workshop wordt u in vogelvlucht meegenomen in de doelgroep en methodiek Re-Fit. Deze workshop is interessant voor scholen die overwegen om met Re-fit aan de slag te gaan.

 

Bestemd voor: VO en MBO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.00-16.30u
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 6,  max 25

14 december 2022

Medische handelingen op school

Binnen uw school heeft u te maken met een leerling waarbij medisch handelen noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij het toedienen van medicatie, katheteriseren, het gebruik van een epi-pen, bloedwaardes prikken bij diabetes, etc.
Voor veel scholen ligt hierbij een vraag wat van hen verwacht mag worden. Is een school verplicht tot medisch handelen en zo ja, hoe kan een school medische handelingen uitvoeren volgens richtlijnen?

Opbrengst scholing:
U krijgt specifieke informatie over medisch handelen en het verschil tussen voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen. Daarnaast krijgt u uitleg over richtlijnen en protocollen en welke handelingen leerkrachten of ondersteuners moeten doen om een medische handeling bij een leerling te mogen verrichten.

 

Bestemd voor: PO, VO en MBO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.00-15.30
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

18 januari 2023

Neuro motorische rijping

Als kleuters maar hun potlood goed kunnen vasthouden, is hun (fijne) motoriek wel voldoende ontwikkeld voor groep 3, zo wordt vaak gedacht. Maar is dat zo?
Is een kind dat maar moeite blijft houden met de stap van hakken naar plakken misschien dyslectisch of kan er nog een andere oorzaak zijn? Kan dit ook nog een relatie hebben met wiebel- en friemelgedrag in de klas? En waarom is begrijpend lezen en zelfstandig werken voor sommige leerlingen zo moeilijk?

Opbrengst scholing:
Aan de hand van de ontwikkeling en rijping van het brein nemen we u mee in welke voorwaarden belangrijk zijn om tot leren te komen en wat u kunt doen om de leerlingen met bovenstaande uitdagingen te helpen.

Bestemd voor: onderbouw PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.00-16.30
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

15 februari 2023

Alarmen bij een kind

Om je als leerkracht of ouder te laten merken dat er ‘aan de binnenkant’ wat aan de hand is, laat een kind dat vaak merken met een alarm. Dat kan een luid, soms storend voor iedereen alarm zijn, maar het kan ook een heel zacht, bijna onopgemerkt alarm zijn.

Wat speelt er toch aan die binnenkant? En waarom heb ik zoveel last van dat gedrag of dat alarm in de klas? Niet alleen kinderen hebben zo’n alarm, ook volwassenen gebruiken alarmen om de omgeving te laten weten dat het even minder goed met je gaat. We zetten dan vaak “groot gedrag” voor onszelf, zodat het kwetsbare, waar het eigenlijk om gaat, maar even niet gezien wordt.

Hoe fijn zou het zijn, als we onze kinderen nú al leren dat gevoelens er mogen zijn, getoond en gezien mogen worden en het niet altijd verstopt hoeft te worden met grote alarmen en gedrag? En hoe fijn zou het zijn, als jij anders kunt gaan kijken naar ‘het gedrag’ wat het kind laat zien en er dan ook daadwerkelijk minder last van hebt?

Tijdens deze workshop nemen we je mee vanuit het Talentengedachtegoed van Els Pronk en Luk Dewulf. Door voorbeelden en oefeningen ga je verschillende alarmen bij een kind (en jezelf) herkennen, kom je meer te weten over het hebben van zwarte en gekleurde gedachten, merk je dat je (meer) helpende taal kunt gebruiken en word je tevens bewust dat je een positieve invloed kunt hebben als je dit gaat herkennen bij de ander en jezelf, meer dan je nu misschien denkt!

Opbrengst:
Je gaat het (schurende) gedrag van kinderen anders labelen en weet het beter te plaatsen door te kunnen kijken naar de behoefte achter het gedrag. Je kan daar na de workshop direct al mee starten, want ook tijdens de workshop gaan je gedachten vást al eens uit naar die ene leerling in je klas…

Boekentip: (Werkboek) Talentgedreven Onderwijs geven- Els Pronk en Elke Busschots

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-16.30
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

29 maart 2023

Fijne motoriek

Fijne motoriek moet je leren! Soms gaat dit niet vanzelf en moet de leerling ondersteund worden in het proces naar schrijfrijpheid.

Deze praktische workshop biedt mogelijkheden om kleuters goed te begeleiden in hun fijn motorische ontwikkeling ter voorbereiding op het schrijven.

Opbrengst workshop:
U heeft inzicht in de ontwikkeling van de fijne motoriek.
U kunt oplossingsgericht handelen ten aanzien van problemen die zich voordoen bij fijn-motorische vaardigheden. U kent materialen en oefeningen die de ontwikkeling van fijn motorische vaardigheden ondersteunen.

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.00-16.30
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

12 april 2023

Autisme BelevingsCircuit (ABC)

Bij het Autisme BelevingsCircuit ervaart u zelf hoe het kan zijn als je autisme zou hebben. Leerlingen met autisme begeleiden begint met autisme meer te begrijpen. Een circuit met diverse praktische opdrachten laat u beleven tegen welke muren mensen met autisme kunnen botsen en waar hun sterktes kunnen zitten.
U heeft een leerling met autisme in de klas. U heeft vragen daarover en u bent nieuwsgierig naar de rol van autisme in zijn of haar leven. U heeft zich al verdiept in autisme en ASS en u wilt het zelf ervaren door u te verplaatsen in de leefwereld van leerlingen met autisme.

Opbrengst workshop:
Tijdens deze workshop voelt, ruikt, proeft, hoort en ziet u hoe onze cognitie betekenis geeft aan waarnemingen en hoe dat anders in zijn werk gaat bij autisme. U krijgt meer inzicht en begrip voor uw leerling met autisme/ASS en u krijgt praktische tips om binnen uw onderwijs rekening te houden met de behoeften van leerlingen met autisme/ASS.

 

Bestemd voor: PO en VO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.00-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 7,  max 20

24 mei 2023

Zeer Moeilijk Lerende leerlingen (ZML)

In de klas heeft u te maken met leerlingen die (zeer) moeilijk leren. Onderwijs geven aan deze leerlingen vraagt van de leerkracht en begeleiders specifieke kennis en vaardigheden.
De leerling heeft behoefte aan een pedagogische en didactische aanpak op maat, maar hoe doe je dat in de klas? Hoe zorg je ervoor dat de leerling een onderdeel blijft van de groep?
Na een korte inleiding over de onderwijsbehoefte van (zeer) moeilijk lerende leerlingen wordt in de workshop kennisgemaakt met ZML leerlijnen, materialen, leermiddelen en hoe de al gebruikte methodes passend gemaakt kunnen worden. In de workshop is er ruimte om in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen om zo van elkaar te leren. In de workshop krijgt u praktische tips aangereikt betreffende methodes en materialen die bij deze leerlingen kunnen worden ingezet en hoe u de leerling bij de klassikale instructies en activiteiten kunt blijven betrekken. Immers, de (zeer) moeilijk lerende leerling blijft betrokken ín de klas en niet erbuiten.

Opbrengst workshop:
U heeft inzicht in de totaal aanpak die het begeleiden van een ZML leerling van u vraagt.
U heeft meer inzicht in het verloop van het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
U krijgt praktische handreikingen, methodes en materialen aangereikt om deze leerlingen goed te begeleiden.

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

15 juni 2023

Communicatietoolkid

De workshop is gebaseerd op het boek Communicatietoolkid. De workshop helpt (aankomende) professionals met jongeren in gesprek te gaan over hun (mentale) gezondheid. Niet alleen volgens een theoretisch kader, maar vooral met een aantal praktische tools die jongeren prikkelen en activeren om zelf aan de slag te gaan.

Opbrengst workshop:
Tijdens de workshop ontvangt u het boek en praktische tools om in te zetten in uw dagelijkse praktijk.

Bestemd voor: VO en MBO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: 75 euro (inclusief boek Communicatietoolkid)
Deelnemers: min 5,  max 25

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06