Direct naar content

Intern contactpersoon

De interne contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school voor iedereen die een probleem heeft, en speelt een rol bij de opvang en doorverwijzing van iedereen die bij de school betrokken is en een klacht of een probleem heeft.

  • is er voor ouders, collega’s of leerlingen met een klacht en begeleidt ze in het vervolgtraject
  • trekt lering uit behandelde klachten en gebruikt ze om de school veiliger te maken door beleidsadviezen te geven aan de directie of het bestuur
  • is gericht op het inzetten van preventieve activiteiten om toekomstige klachten zo veel mogelijk te voorkomen

Je kunt inhoudelijk terecht bij de interne contactpersoon:

klachten m.b.t. ongewenst gedrag op school

klachten m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag

klachten m.b.t. persoonlijke problemen en problemen in de thuissituatie

klachten m.b.t. schoolorganisatie

klachten m.b.t. onderwijskundige zaken

klachten m.b.t. huiselijk geweld en mishandeling

De interne contactpersoon is de eerste schakel bij een klacht en maakt deel uit van de wettelijk verplichte klachtenregeling van iedere school.

wat je verder moet weten

De communicatie tussen de persoon die een klacht heeft en de interne contactpersoon is vertrouwelijk. Ook onderneemt de interne contactpersoon geen stappen zonder toestemming van de klager. Mocht de contactpersoon in actie moeten komen zonder de toestemming van de klager, dan wordt de klager daar als eerste over geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan wetsovertredingen of het informeren van ouders van minderjarige leerlingen.

Wanneer de klager en de interne contactpersoon niet verder komen met de klacht en/of de klacht dreigt te escaleren, dan kan de interne contactpersoon de klager doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de organisatie.

Alle OOZ scholen hebben dezelfde klachtenregeling. Klachtenregeling

Tineke Kamphuis

intern contactpersoon en leerkracht

Mirjam Korterink

intern contactpersoon en onderwijsassistent

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06