Direct naar content

symbi(ose) plaatsing

Er zijn leerlingen die een deel van het onderwijs op een school voor regulier onderwijs volgen en een deel bij De Twijn, een zogenaamde symbioseplaatsing.

Bij nieuwe aanmeldingen op de Twijn wordt standaard besproken of een symbiosetraject een optie is.

Ook voor reeds zittende leerlingen op de Twijn kan een verzoek voor oriëntatie van een symbiosetraject tot de mogelijkheden behoren.

Meestal is het een combinatie van een dagdeel of dag(en) regulier onderwijs en een dagdeel of dag(en) op de Twijn.
Ouders kiezen de reguliere school en gaan samen met de Twijn in overleg met de school van hun keuze of een symbioseplaatsing mogelijk is.

Vanuit de Twijn vinden wij het belangrijk dat de leerlingen ook contacten hebben met leeftijdsgenootjes in hun eigen woonomgeving.

Elk jaar hebben ongeveer 25 à 30 leerlingen van de Twijn ervaring met een symbiosetraject.

 

Inschrijving bij twee scholen is wettelijk niet mogelijk, dus per leerling beoordelen we waar dat het best kan gebeuren.

Een symbioseplaatsing kent altijd doelen en vraagt regelmatig afstemming tussen beide scholen over de inhoud en de doelen van het onderwijs.

Zo leveren we maatwerk aan leerlingen die het meest gebaat zijn bij het beste uit de twee soorten van onderwijs. Wij houden dan nauw contact met de ouders omdat onze mogelijkheden niet altijd toereikend zijn. Wat vaker dan normaal wegen we met de ouders van deze leerlingen af of de Twijn nog het best passende onderwijs biedt of dat een plaatsing in het regulier onderwijs mogelijk is.

Er zijn ook leerlingen die een symbioseplaatsing hebben vanuit de Twijn in combinatie met een zorginstelling.

 

 

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06