Direct naar content

VSO dagbesteding & arbeidsmatige dagbesteding (D&AD)

Op het voortgezette uitstroomprofiel dagbesteding & arbeidsmatige dagbesteding zitten leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Deze leerlingen hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking. Een deel van de leerlingen heeft daarnaast een psychische en/of lichamelijke beperking.

VSO D&AD bestaat uit 7 groepen. Elke AD groep heeft een eigen leerkracht en onderwijsassistenten. De D-groepen staan onder verantwoording van een leerkracht en worden begeleid door twee onderwijsbegeleiders. De groepen bestaan uit maximaal 12 leerlingen.

Leerlingen op het VSO D&AD

Leerlingen leren en ontwikkelen vooral door te doen, te ervaren, toe te passen in de praktijk, met de nabijheid en begeleiding van onze professionals (groepsleiding, praktijkdocenten, en waar nodig specialisten uit het zorgteam).

De basis voor onze aanpak is een omgeving waarin de leerling gezien wordt en mag zijn wie hij/zij is. In een klimaat van nabijheid en warmte, maar ook voorspelbaarheid, duidelijke routines en regels. Met andere woorden: veilig.

*

We geven veel lessen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling: leren wie je bent, seksuele vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, arbeidsvaardigheden, drama, kunst en cultuur, sport. Daarnaast zijn er ook echte kennisvakken zoals taal, rekenen, mens, natuur en techniek en mens en maatschappij, ict vaardigheden.

Eigen regie, zelfstandigheid en een goede balans tussen cognitieve en sociaal-emotionele groei, het ontdekken van je sterke kanten. Dat is wat we belangrijk vinden, zowel in onderwijs en werk als op het gebied van wonen en vrije tijd.

Het uiteindelijke doel is dat elke leerling een betekenisvolle plek vindt in de samenleving, variërend van arbeidsmatige dagbesteding tot aan (beschut) betaald werk. Daarbij krijgt elke leerling hulp vanuit ons Trajectbureau.

+2

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06